Kontaktuppgifter

Gripsholms förskola

Välkommen till Gripsholms förskola!

Gripsholms förskola är en förskola belägen i Mariefred vid Gripsholms slott. Vår förskola följer den svenska läroplanen men eftersom en del av personalen är från Finland så har vi tagit in finska influenser i vår verksamhet. Vill ni läsa mera om vår verksamhet så kan ni göra det här.

På Gripsholms förskola har vi 2 avdelningar med 4-åringar och 2 avdelningar med 5-åringar. Våra 4-åringar heter Hemuler och Mymlor medan våra 5-åringar är Mumintroll och Hattifnattar. Våra avdelningsnamn är tagna ur serien Mumin för att influera mera från Finland. I vår verksamhet jobbar vi även med smågrupp för att skapa en trygg miljö för barnen.

Har ni frågor angående vår verksamhet så ta kontakt med Emma Vesterlund.

Veckobrev v. 33-34

En dag på förskolan kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

kl. 7.00- 7.30 Frukost

kl. 7.30-8.30 Utevistelse

kl. 8.30- 10.30 Utomhusvistelse/Samling/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 10.30-11.00 Lunch

kl. 11.15- 11.45 Nedvarvning – Sagostund/ Lyssna på musik/Lugn aktivitet

kl. 11.45- 13.30 Fri lek/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 13.30- 14.00 Mellanmål

kl. 14.00- 17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

För att ställa ert barn i kön, läs här.

Personal

Annika Bärnlund (föräldraledig)

annika.barnlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef / Förskollärare

Emma Vesterlund

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Vikarierande Förskolechef

Hemuler

Ingela Spångberg

ingela.spangberg@gripsholmsskolan.se

Ansvarig pedagog

Emma Vesterlund, ansvarig förskollärare

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef

Viliina Alastalo

viliina.alastalo@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070 189 81 03

Mymlor

Paula Eriksson

paula.eriksson@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Alexandra Falk

alexandra.falk@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Erika Lännström

erika.lannstrom@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070 189 81 04

Mumintroll

Mimmi Lindström

mimmi.lindstrom@gripsholmsskolan.se

Ansvarig pedagog

Isabella Queckfeldt Petersson

isabella.queckfeldt-petersson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Ulrika Skoog

ulrika.skoog@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821128

Hattifnattar

Frida Unis

frida.unis@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Simon Albertsson

simon.albertsson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Eliza Tarkowska

eliza.tarkowska@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821127