Gripsholms förskola

Gripsholms förskola

Välkommen till Gripsholms förskola!

Gripsholms förskola är en förskola belägen vid Gripsholms slott i Mariefred. Vår förskola följer den svenska läroplanen men eftersom en del av personalen är från Finland så har vi tagit in finska influenser i vår verksamhet. Vill ni läsa mera om vår verksamhet så kan ni göra det här.

Gripsholms förskola består av fyra avdelningar med 3-4- åringar och två avdelningar med 5- åringar. Våra avdelningar med 3-4-åringar heter HemulerFilifjonkorMymlor och Knyttar. 5- åringarnas avdelningar heter Mumintroll och Hattifnattar. Våra avdelningsnamn är tagna ur serien Mumin för att influera mera från Finland. I vår verksamhet jobbar vi även i smågrupper för att skapa en trygg miljö för barnen.

För att börja på vår förskola behöver man ställa sitt barn i kö hos oss. För att ställa ert barn i kön, läs här.

Har ni frågor angående vår verksamhet så kan ni kontakta förskolans rektor Annika Bärnlund annika.barnlund@gripsholmsskolan.se.


En dag på förskolan för 3-4åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

kl. 7.00- 7.30 Frukost

kl. 7.30-8.30 Utevistelse

kl. 8.30- 10.30 Utomhusvistelse/Samling/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 10.30-11.15 Lunch

kl. 11.15- 12.15 Nedvarvning – Sagostund/ Lyssna på musik/Lugn aktivitet

kl. 12.15- 13.30 Fri lek/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 13.30- 14.10 Mellanmål

kl. 14.10- 17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

En dag på förskolan för 5åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

Kl. 7.00-7.30 Frukost

Kl. 7.30-9.30 Utevistelse

Kl. 10.00 Fruktstund

Kl. 9.30-11.30 Utevistelse/Samling/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 11.30-12.15 Lunch

Kl. 12.30-13.00 Nedvarvning – Sagostund/Lyssna på musik/Lugn aktivitet

Kl. 13.00-14.00 Fri lek/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 14.00-14.10 Gemensam genomgång för eftermiddagen 

Kl. 14.10-15.00 Mellanmål

Kl. 15.00-17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se