Gripsholms förskola

Gripsholms förskola

Välkommen till Gripsholms förskola!

Gripsholms förskola är en förskola belägen vid Gripsholms slott i Mariefred. Vår förskola följer den svenska läroplanen men eftersom en del av personalen är från Finland så har vi tagit in finska influenser i vår verksamhet. Vill ni läsa mera om vår verksamhet så kan ni göra det här.

På Gripsholms förskola har vi för tillfället 2 avdelningar med 4-åringar och 2 avdelningar med 5-åringar. Våra 4-åringar heter Hemuler och Mymlor medan våra 5-åringar är Mumintroll och Hattifnattar. Våra avdelningsnamn är tagna ur serien Mumin för att influera mera från Finland. I vår verksamhet jobbar vi även i smågrupper för att skapa en trygg miljö för barnen.

Inför hösten 2020 kommer vår förskola att växa ännu mer. Vi kommer då att växa till 6 avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år. Vår förskola består då av 120 barn totalt. Vi kommer under februari månad att börja erbjuda platser till hösten 2020. Skall ni börja hos oss hösten 2020 så läs mera om vår inskolning här.

För att börja på vår förskola behöver man ställa sitt barn i kö hos oss. För att ställa ert barn i kön, läs här.

Har ni frågor angående vår verksamhet så ta kontakt med Annika Bärnlund.


En dag på förskolan för 4åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

kl. 7.00- 7.30 Frukost

kl. 7.30-8.30 Utevistelse

kl. 8.30- 10.30 Utomhusvistelse/Samling/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 10.30-11.00 Lunch

kl. 11.15- 11.45 Nedvarvning – Sagostund/ Lyssna på musik/Lugn aktivitet

kl. 11.45- 13.30 Fri lek/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 13.30- 14.00 Mellanmål

kl. 14.00- 17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

En dag på förskolan för 5åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se)

Kl. 7.00-7.30 Frukost

Kl. 7.30-9.30 Utevistelse

Kl. 10.00 Fruktstund

Kl. 9.30-11.30 Utevistelse/Samling/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 11.30-12.00 Lunch

Kl. 12.15-12.45 Nedvarvning – Sagostund/Lyssna på musik/Lugn aktivitet

Kl. 12.45-14.00 Fri lek/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 14.00-14.10 Gemensam genomgång för eftermiddagen 

Kl. 14.10-15.00 Mellanmål

Kl. 15.00-17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta annika.barnlund@gripsholmsskolan.se