Kontaktuppgifter

Gripsholms förskola

Välkommen till Gripsholms förskola!

Gripsholms förskola är en förskola belägen i Mariefred vid Gripsholms slott. Vår förskola följer den svenska läroplanen men eftersom en del av personalen är från Finland så har vi tagit in finska influenser i vår verksamhet. Vill ni läsa mera om vår verksamhet så kan ni göra det här.

På Gripsholms förskola har vi 2 avdelningar med 4-åringar och 2 avdelningar med 5-åringar. Våra 4-åringar heter Hemuler och Mymlor medan våra 5-åringar är Mumintroll och Hattifnattar. Våra avdelningsnamn är tagna ur serien Mumin för att influera mera från Finland. I vår verksamhet jobbar vi även med smågrupp för att skapa en trygg miljö för barnen.

Har ni frågor angående vår verksamhet så ta kontakt med Emma Vesterlund.

En dag på förskolan för 4åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

kl. 7.00- 7.30 Frukost

kl. 7.30-8.30 Utevistelse

kl. 8.30- 10.30 Utomhusvistelse/Samling/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 10.30-11.00 Lunch

kl. 11.15- 11.45 Nedvarvning – Sagostund/ Lyssna på musik/Lugn aktivitet

kl. 11.45- 13.30 Fri lek/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 13.30- 14.00 Mellanmål

kl. 14.00- 17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

En dag på förskolan för 5åringar kan se ut såhär:

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

Kl. 7.00-7.30 Frukost

Kl. 7.30-9.30 Utevistelse

Kl. 10.00 Fruktstund

Kl. 9.30-11.30 Utevistelse/Samling/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 11.30-12.00 Lunch

Kl. 12.15-12.45 Nedvarvning – Sagostund/Lyssna på musik/Lugn aktivitet

Kl. 12.45-14.00 Fri lek/Ledd verksamhet/Smågruppsverksamhet

Kl. 14.00-14.10 Gemensam genomgång för eftermiddagen 

Kl. 14.10-15.00 Mellanmål

Kl. 15.00-17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se) 

För att ställa ert barn i kön, läs här.

Personal

Annika Bärnlund (föräldraledig)

annika.barnlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef / Förskollärare

Emma Vesterlund

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Vikarierande Förskolechef

Hemuler

Ingela Spångberg

ingela.spangberg@gripsholmsskolan.se

Ansvarig pedagog

Emma Vesterlund, ansvarig förskollärare

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef

Viliina Alastalo

viliina.alastalo@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070 189 81 03

Mymlor

Paula Eriksson

paula.eriksson@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Alexandra Falk

alexandra.falk@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Erika Lännström

erika.lannstrom@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070 189 81 04

Mumintroll

Mimmi Lindström

mimmi.lindstrom@gripsholmsskolan.se

Ansvarig pedagog

Isabella Queckfeldt Petersson

isabella.queckfeldt-petersson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Ulrika Skoog

ulrika.skoog@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821128

Hattifnattar

Frida Unis

frida.unis@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Simon Albertsson

simon.albertsson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Eliza Tarkowska

eliza.tarkowska@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821127