Kontaktuppgifter

Gripsholms förskola

En dag på förskolan

Kl. 7.00 Förskolan öppnas (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

kl. 7.00- 7.30 Frukost

kl. 7.30-8.30 Utevistelse

kl. 8.30- 10.30 Utomhusvistelse/Samling/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 10.30-11.00 Lunch

kl. 11.15- 11.45 Nedvarvning – Sagostund/ Lyssna på musik/Lugn aktivitet

kl. 11.45- 13.30 Fri lek/ Ledd verksamhet/ Smågruppsverksamhet

kl. 13.30- 14.00 Mellanmål

kl. 14.00- 17.00 Utevistelse

Kl. 17.00 Förskolan stängs (om man behöver andra tider ska man kontakta emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se)

 

Grupper

Grupperna är åldersblandade dvs. 4- och 5- åringar i samma grupp. De tre olika grupperna heter Mumintrollen, Hattifnattarna och Hemuler. Förskolan har aktiviteter även i smågrupper.
 

För information om förskolan, läs mera här.

För att ställa ert barn i kön, läs här.

Personal

Annika Bärnlund (föräldraledig)

annika.barnlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef / Förskollärare

Emma Vesterlund

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Vikarierande Förskolechef

Mumintroll

Michaela Björk

michaela.bjork@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Johanna Innerfors

johanna.innerfors@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Viliina Alastalo

viliina.alastalo@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821128

Hattifnattar

Johanna Rosenberg

johanna.rosenberg@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Simon Albertsson

simon.albertsson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Mimmi Lindström

mimmi.lindstrom@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070-1821127

Hemuler

Ingela Spångberg, ansvarig pedagog för Hemulerna

ingela.spangberg@gripsholmsskolan.se

Förskollärare

Emma Vesterlund, ansvarig förskollärare

emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se

Förskolechef

Patricia Jansson

patricia.jansson@gripsholmsskolan.se

Barnskötare

Telefonnummer: 070 189 81 03