Elevråd

Gripsholmsskolans elevråd

Eleverna i varje klass har genom demokratiska val fått välja sin ordinarie Elevårdsprepresentant samt suppleant till Elevrådet. Elevrådet sammanträder till möte under ledning av rektor en gång i månaden. Inför varje möte diskuteras i klasserna angelägna elevärenden som elevrepresentanten sedan för med sid till mötet för behandling. Skolans äldre elever skriver protokoll. Mötesprotokollen sänds till alla klasser, lärare och kan även läsas här nedan. Det främsta syftet med Elevrådet är att göra elevens röst hörd. Eleverna skall också lära sig hur det går till att fatta demokratiska beslut i skolan.

Lilla rådet f-klass – åk 3

Mellanrådet åk 4 – åk 6

Stora elevrådet åk  7 – åk 9

Elevrådens protokoll publiceras inte längre på hemsidan. 

Arkiv – Elevrådsprotokoll

Protokoll – Stora Elevrådet 25 oktober 2016

Protokoll – Lilla Elevrådet 18 oktober 2016

Elevkårsprotokoll 16 januari

Elevkårsprotokoll 15 februari

Elevkårsprotokoll 22 mars

Elevkårsprotokoll 05 april

Protokoll – Stora Elevrådet 16 februari 2016

Protokoll – Lilla Elevrådet 16 februari 2016

Protokoll – Elevkåren 12 februari 2016

Protokoll – Elevkåren 26 januari 2016

Protokoll – Elevkåren 3 november 2015

Protokoll – Elevkåren 29 september 2015

Protokoll – Stora Elevrådet 29 september 2015

Protokoll – Lilla Elevrådet 29 september 2015

Protokoll – Lilla Elevrådet 6 mars 2015

Protokoll – Stora Elevrådet 6 mars 2015

Protokoll – Elevkåren 6 mars 2015

Protokoll – Lilla Elevrådet 21 november 2014

Protokoll – Stora Elevrådet 21 november 2014

Protokoll – Elevkåren 21 november 2014

Protokoll – Lilla Elevrådet 2 oktober 2014

Protokoll – Stora Elevrådet 2 oktober 2014

Protokoll – Elevkåren 2 okober 2014

Protokoll Lilla & Stora Rådet 11 april 2014

Protokoll Lilla Rådet 7 februari 2014

Protokoll Stora Rådet 7 februari 2014

Protokoll Lilla Rådet 25 november 2013

Protokoll Stora Rådet 25 november 2013

Protokoll Lilla Rådet 4 oktober 2013

Protokoll Stora Rådet 4 oktober 2013

Protokoll Lilla Rådet 8 mars 2013

Protokoll Stora Rådet 1 mars 2013

Protokoll Stora Rådet 4 oktober 2012

Protokoll Stora Rådet 8 november 2012

Protokoll Lilla Rådet 8 november 2012

Protokoll Stora Rådet 4 oktober 2012

Protokoll Elevråd 24 april 2012

Protokoll Elevråd 30 november 2011

Protokoll Elevråd 19 oktober 2011

Protokoll Elevråd 26 maj 2011

Protokoll Elevråd 22 mars 2011

Protokoll Elevråd 17 februari 2011

Protokoll Elevråd 18 november 2010

Protokoll Elevråd 14 oktober 2010