Organisation

Gripsholmsskolans organisation

Skolan är uppdelad i olika arbetslag och lärarlag:

Fritidshem

Lärare

Stödpersoner

Övrig  personal

Bild 10