Organisation

Gripsholmsskolans organisation

Skolan är uppdelad i olika arbetslag och lärarlag:

Administrationen

Lärarna

Eftispersonal/Stödpersoner

Övrig personal

Bild 10