Organisation

Gripsholmsskolans organisation

Skolan är uppdelad i olika arbetslag och lärarlag:

Eftis

Lärare

Stödpersoner

Övrig personal

Bild 10