Organisation

Gripsholmsskolans organisation

Skolan är uppdelad i olika arbetslag och lärarlag:

Fritidshem

Lärare

Stödpersoner & kompanjonlärare

Övrig personal

Bild 10