Organisation

Gripsholmsskolans organisation

Skolan är uppdelad i olika arbetslag och lärarlag:

Lärare

Eftispersonal

Stödpersoner

Övrig personal

Bild 10