Skolans policyn

Grundpolicyn på Gripsholmsskolan

GrundpolicynVi jobbar aktivt med att hitta rätt balans mellan kärlek och gränser. Vi jobbar envetet och med fullt engagemang i alla sammanhang. Vi värnar om kvalitet framom kvantitet. Vi respekterar varandra och känner förtroende för varandra. Vi låter hjärnan, hjärtat och hälsan vara en del av allt vi gör i skolan. Vi värnar om en öppen dialog både i och utanför skolan. Vi går in för att hjälpa och inte stjälpa varandra.

Morgonrutiner

-eleverna ställer upp vid ingångarna då det ringer in
-läraren tar emot vid dörren och hälsar på varje elev genom att ta i hand -vi ser varandra i ögonen då vi hälsar på varandra
-vi håller god ordning i klädhallarna

Lektionsrutiner

-vi har god arbetsro i alla sammanhang
-det vi gör skall vi göra noggrant och omsorgsfullt och med fullt engagemang
-vi håller ordning och reda på egna och skolans grejor -vi utser ansvarselever varje vecka
-vi talar genast om för läraren om något gått sönder

Lunchrutiner

-vi tvättar händerna innan vi går till lunch och mellis
-vi går in för att alla smakar på alla maträtter
-vi eftersträvar lugn och ro i matsalen i samband med lunchen
-vi sitter och äter i lugn och ro tills läraren anger att det är dags att tacka för maten
-vi tränar på att använda både kniv och gaffel och är måna om ett gott bordsskick

IT-rutiner

-det skall alltid finnas mål och mening med uppgiften vid arbete med datorn
-tydlig pedagogisk ansats även i digitala arbetsuppgifter
-10-fingersättning och god sittställning eftersträvas
-vi är sparsamma med utskrifter; ett undantag – egna texter skrivs ut för illustrering då vi skriver oss till läsning
-vi diskuterar kontinuerligt tillsammans med eleverna om etiska frågor gällande det som finns på nätet
-målet är att eleverna skall utveckla en inre personlig spärr och lära sig att kritiskt granska det som möter dem i den digitala världen

Utflyktsrutiner

IMG_1995-vi ställer alltid upp och går parvis i led i samband med olika utflykter
-vi uppför oss artigt och hälsar på alla dem vi kommer i kontakt med
-de äldre eleverna är goda förebilder för de yngre
-vi är medvetna om att vi representerar Gripsholmsskolan och att vi därmed uppför oss väl i alla sammanhang

Ledarskap i klassrummet

– Det är viktigt att inse betydelsen av det egna ledarskapet för att få arbetsro och nå resultat
– Lärarskapet är ett konstnärligt ledarskap, ett slags artisteri
– Rutiner och strukturer måste fungera, vem sätter ordningen?
– Höj kravnivån, höj förväntansnivån
– Se det som ett ansvar som ledare att leta efter ett sätt att leda barnen
– Arbeta för din egen auktoritet som lärare
– Visa dignitet och känns yrkesstolthet över det du gör
– Ge tydliga spelregler
– Vad visar ditt kroppsspråk?
– Demokrati är inte att alla bestämmer
– Barn blir ledsna utan normsystem
– Identifiera för dig själv vad som bidrar till en bra lektion
– Lektionen är ett arbetspass, rasten är ett relationspass
– Tacka alltid för ett korrekt beteende
– Mitt eget beteende och sätt att agera påverkar alltid resultatet
– För fram ett hårt budskap på ett mjukt sätt
– Var alltid dig själv

page3image11344

Lycka till!