Pedagogiskt material

Pedagogiskt material

Vi på Gripsholms förskola har valt att erbjuda er och era barn möjligheten till att ta del av utbildningen även om ni är hemma. Vi kommer lägga upp pedagogiskt utbildningsmaterial som vi tänkt arbeta med eller som vi anser är utvecklande för barnen. Vi vill möjliggöra för er där hemma att frivilligt i den mån man vill och kan, få öva och lära er nya saker. Syftet med vårt arbete är att barnen ska få lust och möjlighet till att lära och leka. Använda sina erfarenheter och utveckla dom. Som pedagoger ser vi alltid till att barnen känner sig delaktiga i förskolan, vi gör den här resan tillsammans. Materialet som publiceras här på sidan är dels vårt eget material men vi kan även tipsa om andra producenters material. Materialet på denna sida kommer att uppdateras vart efter.

Matematik

Miniräknarna

Svenska

Sagostund

Natur

Barnens fågelvecka

Lekar

Rörelse

Rörelsekalender vecka 16

Rörelsekalender vecka 17

Rörelsekalender vecka 18

Hoppa på – rörelsekort

Musik

Den klingande grodan-Musik från savskogen