John Steinberg

John Steinberg

images

John Steinberg, fil dr, lärarfortbildare och författare bland annat till boken Hitta lärarnas guldstunder där lärare fråm Gripsholmsskolan har medverkat.

Som författare till en bok om “världens bästa fröken” är jag alltid på jakt efter intressanta skolkoncept, drivna skolledare och skickliga pedagoger.

När jag blev kontaktad att leda en del fortbildning på den nystartade Grips- holmsskolan blev jag nyfiken. Extra nyfiken blev jag eftersom min sambo, Åsa Sourander, har jobbat som klasslärare i finlandssvenska skolor i Karleby under 20 år och dessutom arbetat på Åbo Akademi i Vasa som lärarfortbilda- re. Går det att överföra idéer från den finska skolan till den svenska skolan?

Visst gör det det. Och det vi ser på Gripsholmsskolan är en tydlig fokus på ledarskap och struktur i en varm och välkomnande miljö. Det är den kom- binationen som alla bra pedagoger har. Eleverna vet detta redan. Hur ska en god lärare vara? “Snäll och sträng.” Det är i balansen mellan omsorg och krav som man ser framgångsrika lärare och framgångsrika skolor jobbar.

Mitt bidrag är att stödja skolans strävan att skapa en reflektionskultur. Hur gör vi? Varför gör vi det? Leder det till resultatet vi vill ha? Vad kan göras annorlunda och bättre? Hur kan vi ännu bättre ta vara på varandras kompetenser?

För mer information om John Steinberg besök hans hemsida här