Allmän information, Eftis

Allmän information om Morris & Eftis

Gripsholmsskolans fritidshem före skoltid kallas för Morris och fritidshem efter skoltid kallas Eftis, namnet kommer av den finska benämningen på fritidshem.
Här hittar ni information om Morris och Eftis tre olika avdelningar:

Morris
F-klass som befinner sig i Eken
Åk 1-2 som har sina lokaler på övervåningen i Viken-huset
Klubben (åk 3-6) som har sina lokaler i Norra flygeln

Anmälan och avanmälan:
Fyll i denna blankett och lämna in till oss på kansliet eller posta den till:

Gripsholmsskolan
Box 5
647 21 Mariefred

Observera att kommunen har två månaders uppsägningstid av fritidsplatser.