Allmän information, Eftis

Allmän information om Eftis

Gripsholmsskolans fritidshem kallas Eftis, namnet kommer av den finska benämningen på fritidshem.
Eftis är uppdelat i 3 avdelningar:

F-klass som befinner sig i Eken
Åk 1-2 som har sina lokaler på övervåningen i Viken-huset
Klubben (åk 3-6) som har sina lokaler i Norra flygeln

Anmälan och avanmälan:
Fyll i denna blankett och lämna in till oss på kansliet eller posta den till:

Gripsholmsskolan
Box 5
647 21 Mariefred

Observera att kommunen har två månaders uppsägningstid av fritidsplatser.