Allmän information, Eftis

Allmän information om Eftis

 

Gripsholmsskolans fritidshem kallas Eftis, namnet kommer av den finska benämningen på fritidshem.
Eftis är uppdelat i 3 avdelningar:

F-klass som befinner sig på nedervåningen i Viken-huset
Åk 1-2 som har sina lokaler på övervåningen i Viken-huset
Klubben (åk 3-6) som har sina lokaler i Södra flygeln

Anmälan:
För anmälning av Eftis-plats skicka ett mail till camilla@gripsholmsskolan.se med barnets fullständiga namn och klass. Vi på skolan kontaktar kommunen och de skickar senare fakturan till vårdnadshavaren.

Avanmälan:
För avanmälning av Eftis-plats skicka ett mail till camilla@gripsholmsskolan.se med barnets fullständiga namn och klass, det ska även göras om barnet ska sluta på skolan. Vi på skolan kontaktar sedan kommunen. Observera att kommunen har två månaders uppsägningstid.