Kontakt Eftis

Kontaktuppgifter till Eftispersonal

Fsk- åk 1 Lodjur i Vikenhuset, nedre plan

Andreas Axelsson

Eftisledare (stängning)
tfn 070–100 82 40
andreas.axelsson@gripsholmsskolan.se

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 35

Peter Halldin

Stödperson/Fritidsledare/Vaktmästare
tfn 070–750 12 13
peter.halldin@gripsholmsskolan.se

 

 

Årskurs Åk 1 Järvar – 2 i Vikenhuset, övre plan

 

 

Marta Hårdstedt

Stödperson/Ansvarig fritidspedagog
tfn 070-100 82 30
marta@gripsholmsskolan.se

Hanna Berglund

Eftisledare
hanna.berglund@gripsholmsskolan.se

My Linday

Stödperson/Eftisledare
tfn 070-100 82 13
my.linday@gripsholmsskolan.se

 

Årskurs 3–6 Klubben i Norra flygeln

 

 

Maria Innerfors

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 37
maria.innerfors@gripsholmsskolan.se

Marika Bryngelsson

Eftisledare
tfn 070-100 82 34
marika.bryngelsson@gripsholmsskolan.se

 

 

 

Stängningstelefon:

070-100 82 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara