Kontakt Eftis

Kontaktuppgifter till Eftispersonal

F-klass i Vikenhuset, nedre plan

Andreas Axelsson

Eftisledare
tfn 070–100 82 37
andreas.axelsson@gripsholmsskolan.se

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 35

Hanna Berglund

Eftisledare
tfn 070-100 82 37
hanna.berglund@gripsholmsskolan.se

 

 

Årskurs 1 – 2 i Vikenhuset, övre plan

Marta Hårdstedt

Ansvarig fritidspedagog
tfn 070-100 82 30
marta@gripsholmsskolan.se

Andreas Wikblad

Eftisledare
tfn 070-100 82 38
andreas.wikblad@gripsholmsskolan.se

Maja Eskilsson

Eftisledare
tfn 070-100 82 33
maja.eskilsson@gripsholmsskolan.se

Peter Halldin

Stödperson/Fritidsledare
tfn 070–750 12 13
peter.halldin@gripsholmsskolan.se

Vendela Årman

Eftisledare
tfn 070-100 82 40
vendela.arman@gripsholmsskolan.se

 

Årskurs 3–6 Klubben i Norra flygeln

 

My Linday

Eftisledare
tfn 070-100 82 13
my.linday@gripsholmsskolan.se

Pontus Sjöberg

Eftisledare
tfn 070-100 82 34
pontus.sjoberg@gripsholmsskolan.se

 

 

 Öppning/Stängningstelefon

070-1008237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara