Stödpersoner

Kontaktuppgifter till stödpersoner och kompanjonlärare

F-klass Björnar

Marta Hårdstedt

Stödperson / Ansvarig fritidspedagog på eftis
tfn 070–100 82 30

marta@gripsholmsskolan.se

F-klass Vargar

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare
tfn 070–100 82 35

Åk 1 Myror

Hanna Berglund

Stödperson/Eftisledare
hanna.berglund@gripsholmsskolan.se

Åk 1 Nyckelpigor

Maria Innerfors

Stödperson/Morris
tfn 070-100 82 37
maria.innerfors@gripsholmsskolan.se

Åk 2 Ekorrar

Peter Halldin

Stödperson / Eftisledare

peter.halldin@gripsholmsskolan.se

Åk 2 Igelkottar

Vendela Årman

Stödperson / Eftisledare
tfn 070-100 82 40
vendela.arman@gripsholmsskolan.se 

Åk 3-4 Lilla klassen

Anna Ingbro

Kompanjonlärare
tfn 070-100 82 11
anna.ingbro@gripsholmsskolan.se 

Andreas Wikblad 

Kompanjonlärare / Religionslärare på högstadiet

tfn 070-100 82 33

andreas.wikblad@gripsholmsskolan.se

Lilla klassen åk 5-6

Almira Velic

Stödperson
tfn 070-100 82 12
almira.velic@gripsholmsskolan.se

Oskar Nilsson 

Kompanjonlärare
tfn 070-100 82 31
oskar.nilsson@gripsholmsskolan.se

Flexklass åk 7-9

Magnus Lundgren

Kompanjonlärare
tfn 070-181 90 52
magnus@gripsholmsskolan.se

Gaurav Singla

Kompanjonlärare
tfn 070-100 82 39
gaurav.singla@gripsholmsskolan.se