Rektor

Rektor Nina

IMG_6201

Jag heter Nina Lidfors och verkar som rektor för Gripsholmsskolan som startade sin verksamhet i Mariefred i augusti 2009. Jag är född och uppvuxen i Finland men mitt modersmål är svenska. Min man Kjell kommer från Sverige och alla våra fyra barn är utflugna ur boet.

Mitt liv innan Gripsholmsskolan

Jag har jobbat både som lärare och som skolledare i olika skolor i Finland allt sedan jag fick min lärarexamen vid Åbo Akademi. Innan jag tillträdde på Gripsholmsskolan verkade jag som rektor för åk F-6 i Vasa övningsskola med direkt anknytning till lärarutbildningen inom Åbo Akademi. I den skolan är det ett måste att tillämpa och utveckla olika undervisningsmetoder eftersom skolan ska fungera som en modellskola för de blivande lärarna i Svenskfinland.
Nämner här i korthet min utbildning och mina tidigare arbetserfarenheter:
  • studentexamen 1980
  • ped.mag examen 1984 (engelska och idrott som specialiseringsämnen)
  • skolledarexamen 1997 (tre-årig utbildning, Professional Development examen)
  • fortbildning för skolledare 2004
  • timlärare Vasa övningsskola 1984-86
  • klasslärare Molpe skola 1986-96 (varav en del av åren som rektor)
  • skoldirektör för två kommuner Malax-Korsnäs 1996-97 (13 låg- och mellanstadieskolor, ett högstadium och ett gymnasium)
  • lektor Vasa övningsskola 1997-09
  • rektor Vasa övningsskola 2004-09

Min syn på ledarskap

Jag är alltjämt mycket förväntansfull inför mina nya spännande arbetsuppgifter att göra Gripsholmsskolan till den bästa av alla skolor. Erbjudandet att få bygga upp en skola från grunden var för lockande för att låta passera. En sådan här chans får man bara en gång i livet. Jag har alltid resonerat som så, att om man som ledare får vara med och rekrytera lärare till sin skola och sedan tillsammans med personalen och föräldrarna utarbeta skolans värdegrund finns de bästa möjligheterna att nå de mål som skolan ställt. Är grunden trygg och stabil kan vi nå de riktigt höga höjderna.
Jag har under mina år som skolledare lärt mig att en positiv attityd är skolledarens främsta verktyg.”Det finns alltid tid, det finns alltid lösningar på alla problem – om du inte tror detta är sant ska du inte vara ledare”.
Genom åren har jag stått fast vid detta konstaterande. En ledares främsta verktyg är den attityd och inställning man väljer att ha. I sann Heartware-anda finns det inga problem, endast utmaningar.
Som ledare anser jag att personalen är min viktigaste resurs. Älska dem du har.
Ett gott samarbete är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. Jag kan inte ensam utveckla och föra Gripsholmsskolan framåt, det gör vi tillsammans.
Viktigt är också att vi har gemensamma överenskommelser – gärna få till antalet – men desto viktigare är att de efterföljs.
Olika åsikter är en självklarhet, det är bra med en öppen dialog i olika riktningar och det är inte farligt med konflikter. Vi ska ändå alltid komma ihåg att behandla varandra med respekt.
När jag ska fatta beslut i olika frågor brukar jag tänka på att använda mitt förnuft, lyssna till mitt hjärta och lita på mitt omdöme.

Min syn på lärarskap

Läraren ska behärska balansen mellan kärlek och struktur.Läraren som ledare ska i första hand förmedla kunskap och ha en personligt formulerad kunskapsteori. Läraren ska också vara engagerad, bry sig, vilja eleverna gott och vara någon att lita på där även det icke verbala bemötandet är viktigt.
Läraren ska både kunna känna och också förmedla glädje i anslutning till sitt uppdrag.
”Hälsa är att kunna älska, leka, arbeta och förvänta sig gott men också att kunna bearbeta och övervinna motgångar, smärta, sorg och besvikelser. Hälsa är ett slag överskott av kapacitet gentemot de vardagliga kraven.”

Min syn på samarbetet med hemmen

På samma sätt som jag vill jobba nära eleverna och personalen i skolan vill jag lyfta fram samarbetet mellan hemmen och skolan. Vi har ett gemensamt intresse i att göra våra elevers och era barns skoltid så lärorik och positiv som möjligt. Jag hoppas kunna skapa förutsättningar för att även föräldrarna ska känna sig delaktiga i det som händer i skolan. Som vuxna – både i skolvärlden och också där hemma – är det viktigt att vi signalerar en väl avvägd balans mellan kärlek och gränser till eleverna. Eleverna behöver klara och tydliga ramar för att veta vad som gäller. Lika viktigt är det att vi från vuxenhåll tydligt visar att vi vill elevernas bästa och att eleverna kan lita på oss. Jag brukar säga att man med tiden får det förtroendet man förtjänar, så även i skolan.
Mitt mål är att Gripsholmsskolan ska vara en skola att trivas i, dit både eleverna och lärarna gärna går varje dag, där det finns gemensamma överenskommelser som alla är måna om att följa och där det finns glädje, nyfikenhet och energi! Utan glädje når vi inga goda resultat eller hur?
Jag har klivit in i Gripsholmsskolan med ett långsiktigt perspektiv; inom en tidsram på tio år torde vi ha kommit en bra bit på väg med skolutveckling inom årskurserna F-9.
Varma hälsningar,
rektor Nina