Lov-fritids

Välkomna till Gripsholmsskolans

sommarfritids!

Ett nytt läsår börjas alltid bäst med fritids!

Vid frågor eller ändringar gällande sommarfritids vänligen maila hanna.berglund@gripsholmsskolan.se.

Telefon: 070 100 82 38
Öppning: 070 100 82 37

Vecka 32

Måndag
06.00-07.00 Öppning i STORA matsalen.
07.00-07.30 Frukost i stora matsalen.
07.30-09.00 Utomhuslek
09.00-10.00 Sommarlov
10.00-10.45 Vi tar det lugnt för att lära känna varandra och visa lokalerna för alla nya elever.
10.45-11.30 Lunch
12.00 Aktivitetslotteri
13.45 Mellis
14.00-17.00 Vi fortsätter med tidigare aktiviteter.

Tisdag
06.00-07.00 Öppning i STORA matsalen.
07.00-07.30 Frukost i stora matsalen.
07.30-09.00 Utomhuslek
09.00-10.00 Sommarlov
10.00-10.45 Aktivitetslotteri
10.45-11.30 Lunch
12.00 Vi bygger en koja!
13.45 Mellis
14.00-17.00 Utomhusaktiviteter

Onsdag
06.00-07.00 Öppning i STORA matsalen.
07.00-07.30 Frukost i stora matsalen.
07.30-09.00 Utomhuslek
09.00-10.00 Sommarlov
10.00-10.45 Skapande och lek.
10.45-11.30 Lunch
12.00 Leklotteri utomhus
13.45 Mellis
14.00-17.00 Leklotteriet fortsätter

Torsdag
06.00-07.00 Öppning i STORA matsalen.
07.00-07.30 Frukost i stora matsalen.
07.30-09.00 Utomhuslek
09.00-10.00 Sommarlov
10.00-10.45 Skapande och lek.
10.45-11.30 Lunch
12.00 Skapande och utomhusaktiviteter.
13.45 Mellis
14.00-17.00 Skapande och utomhusaktiviteter.

Fredag
06.00-07.00 Öppning i STORA matsalen.
07.00-07.30 Frukost i stora matsalen.
07.30-09.00 Utomhuslek
09.00-10.00 Sommarlov
10.00-10.45 Vi gör klart veckans skapande.
10.45-11.30 Lunch
12.00 Utomhusaktivitet
13.45 Mellis
14.00 Utvärdering av veckans aktiviteter.
Strax därefter gör vi det man tyckte var roligast.