Datorer

Datorbasen

Gripsholmsskolan håller ett register över vem som har vilken dator. Här kan du registrera att du fått en ny dator eller se och söka bland redan registrerade datorer.

✳️ Registrera ny dator

💻 Se registrerade datorer (endast lärare)

⚠️ Notera skada på dator

Användning

Gripsholmsskolans egna appar

Godkända program (för elever i 6an och uppåt)

Datoreden (avtal mellan skolan och elever i 6an och uppåt)

Backup

Alla på Gripsholmsskolan bör ha backup (säkerhetskopia) på det som de har på sina datorer. Backup skyddar dina filer i händelse av stöld, tekniska fel på datorn, olyckor som vattenskador och att råka ta bort dokument av misstag.

Elever ska göra backup till Googles Moln med appen Google Säkerhetskopiera och Synkronisera eller på eget bevåg till annat moln.

🔄 Ladda ned Google Säkerhetskopiera och Synkronisera

Lärare ska ha backup både till minst ett valfritt moln och via TimeMachine till server på skolan. Var noga med att kryptera din TimeMachine backup så bara du kan komma åt den.

Java

Om din dator eller en elevs dator behöver java för att köra något program så är bästa sättet att få detta att installera Oracles JDK (Java Development Kit). För att göra detta så enkelt som möjligt finns en installerare att ladda ned här.

⬇️ Installera Java

Skulle installeraren misslyckas så kan du också ladda ned JDK från http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. (I skrivande stund väljer man den stora knappen uppe till vänster.)

Problem

Har du problem med din dator så börja alltid med att starta om datorn och göra en snabb Googling. För lite större problem som glömda lösenord och datorer som inte vill starta alls så finns ett flödesdiagram till hjälp. Det går också bra att kontakta Daniel.

Och visar det sig till slut att din dator faktiskt behöver repareras så

⚠️ Registrera Datorproblem