Klassutflykter

Förfarande vid klassresa eller klassutflykt

På Gripsholmsskolan ordnas resor och utflykter i pedagogiskt syfte. Vid utflykter och resor där föräldrar förväntas bidra ekonomiskt skall de alltid informeras och tillfrågas i god tid.

Vid dessa tillfällen går information ut om stödkassan ur vilken föräldrar kan söka bidrag om den förväntade ekonomiska andelen känns betungande för den privata ekonomin. Bidrag ur stödkassan kan man söka via rektor under största sekretess.

I samband med större resor och utflykter är rektor delaktig i planeringen och informationsmöte ordnas för de berörda.

Stödkassa

  • Rektor är ensam ansvarig för ärenden kring stödkassan
  • Kontakt mellan föräldrar och rektor sker under största sekretess
  • Förfrågan om stöd måste ske i så god tid som möjligt före aktuellt insamlings-, rese- eller utflyktsdatum

Stödkassan bygger på en frivillig avgift. Lärarna informerar om stödkassan samt inbetalningskort delas ut i samband med första föräldramötet på hösten.