Trivsam skola

Trivsam skola

Trivsam skola är ett heltäckande åtgärdsprogram mot mobbning. Åtgärdsprogrammet kommer från Finland och omfattas av de allra flesta grundskolorna på såväl svenskt som finskt håll. Inom ramen för Trivsam skola finns ett särskilt utarbetat lektionsmaterial för lärarna i syfte att förebygga alla former av mobbning. En handbok för föräldrar finns även tillgänglig på skolans hemsida under fliken Trivsam skola. I skolan finns ett Trivsam skola team med medlemmarna Staffan Granfors som ansvarig ledare, Ulrika Öhlin-Alberti, Jesper Lagerström, Linnea Storsved, Mats Engblom och Emilia Wikström samt vid behov biträdande rektor Juho Friberg och rektor Nina Lidfors, som ytterst ansvarig. Teamets uppgift är att arbeta för en trivsam skola genom att några gånger under läsårets gång aktivera samtliga årskurser med tips, tankar och praktiska övningar som stärker klassens sociala klimat och gruppdynamik. Teamet är också ansvarigt för att reda ut och följa upp alla ärenden som tangerar mobbning.
När ett mobbningsfall uppdagas tar klassläraren kontakt med teamet, som hämtar de involverade eleverna för att hålla enskilda samtal. Samtalen dokumenteras och följs noggrant upp följande vecka. Vårdnadshavarna kontaktas alltid samma dag som samtalen hålls. Trivsam skola har också ett trivselråd uppdelat i årskurserna F-3, 4-6 och 7-9. Representanter från skolans samtliga klasser finns med i trivselrådet, som jobbar för en trygg skola och ett välfungerande socialt klimat.
 
Trivsam skola önskar ett gott samarbete mellan hem och skola.
Se Gripsholmsskolans handlingsplan mot mobbning här
Länken till Trivsam skola hittar du här.
 
Mvh 
Trivsam skola teamet