Trivsam skola

Trivsam skola

Trivsam skola är ett heltäckande åtgärdsprogram mot mobbning. Åtgärdsprogrammet kommer från Finland och omfattas av de allra flesta grundskolorna på såväl svenskt som finskt håll. Inom ramen för Trivsam skola finns ett särskilt utarbetat lektionsmaterial för lärarna i syfte att förebygga alla former av mobbning. En handbok för föräldrar finns även tillgänglig på skolans hemsida under rubriken Trivsam skola.

I skolan finns ett Trivsam skola team med medlemmarna Staffan Granfors, Maria Zinovjev-Altebo, Ulrika Öhlin-Alberti, Juho Friberg, Zakaria Larsson-Rochdi och vid behov Nina Lidfors. Teamets uppgift är att arbeta för en trivsam skola genom att varje månad aktivera samtliga årskurser med tips, tankar och praktiska övningar som stärker klassens sociala klimat och gruppdynamik. Teamet är också ansvarigt för att reda ut och följa upp alla ärenden som tangerar mobbning. När ett mobbningsfall uppdagas tar klassläraren kontakt med teamet, som genast hämtar de involverade eleverna för att hålla enskilda samtal. Samtalen dokumenteras och följs noggrant upp följande vecka. Vårdnadshavarna kontaktas alltid samma dag som samtalen hålls.

Trivsam skola önskar ett gott samarbete mellan hem och skola. 

Se Gripsholmsskolans handlingsplan mot mobbning här

Länken till Trivsam skola hittar du här

Mvh

Trivsam skola teamet