Trivsam skola

Trivsam skola

Trivsam skola är ett heltäckande åtgärdsprogram mot mobbning. Åtgärdsprogrammet kommer från Finland (KiVa Skola) och omfattas av de allra flesta grundskolorna på såväl svenskt som finskt håll. Inom ramen för Trivsam skola finns ett särskilt utarbetat lektionsmaterial för lärarna i syfte att förebygga alla former av mobbning. Alla klasser i åk 1-9 genomför under läsårets gång sammanlagt tio stycken Trivsam skola lektioner där målet med undervisningen är att förebygga mobbning och utbilda och stärka klassen i syfte att stävja all form av mobbning. Här finns mer information till föräldrar kring KiVa Skolas arbete samt en handbok riktad mot föräldrar, som hittas här.

I skolan finns ett Trivsam skola team med medlemmarna Staffan Granfors som ansvarig ledare, Ulrika Öhlin-Alberti, Mats Engblom, Linda Hallenberg, Linus Fagerström, Michaela Björk, Eleonor Holm, Linda Friberg, Mathias Emet och Sara Nordgren samt vid behov biträdande rektor Juho Friberg, biträdande rektor Ia Husberg och rektor Nina Lidfors, som ytterst ansvarig.

Teamet är ansvarigt för att reda ut och följa upp alla ärenden som tangerar mobbning. Teamets uppgift är också att arbeta för en trivsam skola genom att kontinuerligt under läsårets gång följa upp det sociala klimatet i varje klass och ibland även aktivera samtliga årskurser med tips, tankar och praktiska övningar som stärker klassens sociala klimat och gruppdynamik.

När ett mobbningsfall uppdagas tar klassläraren kontakt med teamet, som hämtar de involverade eleverna för att hålla enskilda samtal. Det är även möjligt för föräldrar och elever att ta direkt kontakt med teamet. Samtalen dokumenteras och följs noggrant upp följande vecka. Vårdnadshavarna kontaktas alltid samma dag som samtalen hålls.

Trivsam skola önskar ett gott samarbete mellan hem och skola.

Mvh Trivsam Skola-teamet