Trivsam skola

Trivsam skola

Trivsam skola är ett heltäckande åtgärdsprogram mot mobbning. Åtgärdsprogrammet kommer från Finland (KiVa Skola) och omfattas av de allra flesta grundskolorna på såväl svenskt som finskt håll. Inom ramen för Trivsam skola finns ett särskilt utarbetat lektionsmaterial för lärarna i syfte att förebygga alla former av mobbning. KiVa Skola har utarbetat en handbok riktad mot föräldrar, som hittas här.


I skolan finns ett Trivsam skola team med medlemmarna Linnea Groundstroem som ansvarig ledare, Staffan Granfors, Ulrika Öhlin-Alberti, Jesper Lagerström, Mats Engblom, Emilia Wikström och Linda Hallenberg samt vid behov biträdande rektor Juho Friberg och rektor Nina Lidfors, som ytterst ansvarig.


Teamets uppgift är att arbeta för en trivsam skola genom att några gånger under läsårets gång aktivera samtliga årskurser med tips, tankar och praktiska övningar som stärker klassens sociala klimat och gruppdynamik. Teamet är också ansvarigt för att reda ut och följa upp alla ärenden som tangerar mobbning.


När ett mobbningsfall uppdagas tar klassläraren kontakt med teamet, som hämtar de involverade eleverna för att hålla enskilda samtal. Det är även möjligt för föräldrar och elever att ta direkt kontakt med teamet. Samtalen dokumenteras och följs noggrant upp följande vecka. Vårdnadshavarna kontaktas alltid samma dag som samtalen hålls.


Trivsam skola önskar ett gott samarbete mellan hem och skola.

Mvh Trivsam Skola-teamet