Historisk tillbakablick

Historisk tillbakablick

IMG_5867

Sverige har en internationellt god arbetsmarknad. I framtiden kommer våra barn och deras arbetsgivare i allt större grad konkurrera med studenter respektive företag från andra länder. En internationellt konkurrenskraftig utbildning är en avgörande grund för att lyckas behålla intressanta jobb och en god levnadsstandard i Sverige.

För 25 år sedan betraktades det svenska skolsystemet som ett av de bättre i världen. Sedan år 2000 genomför OECD mätningar av elevernas utbildningsresultat i alla OECD länder. Sverige tillhör inte längre ens den övre av halvan bland världens länder med länder som Singapore, Hongkong och Finland framför oss.

Som synes är det inte bara nya länder som Korea och Singapore som hamnar i topp utan även Finland. Av den anledningen bestämde sig Gripsholmsskolan att knyta nära relationer till åtminstone en av de absolut bästa finländska skolorna för att därigenom lära oss mer om det framgångsrika sättet att utbilda.

Det finns, enligt vår syn inget som omöjliggör att bygga en svensk grundskola av hög internationell klass i Mariefred. Det gäller att:

  • Rekrytera ett lärarteam med högsta kvalité vad gäller såväl Hjärna – kunskap och erfarenhet – som Hjärta – personligt engagemang och energi.
  • Lära oss av andra framgångsrika skolor och skolsystem.
  • Sätta upp tydliga mål för såväl skolledning och lärare som elever och föräldrar, samt följa upp dessa.

I slutet av 2008 fick Gripsskolan Skolinspektionens tillstånd att driva en grundskola i årskurserna F-5 och namnet ändrades till Gripsholmsskolan.

Hösten 2009 startade Gripsholmsskolan med en Förskoleklass och en årskurs 1-2 med totalt 40 elever.

I maj 2013 fick Gripsholmsskolan Skolinspektionens tillstånd att bedriva grundskola även i årskurserna 6-9. I januari 2014 startade verksamheten i den första årskurs 6 klassen på skolan.

Varje år har skolan byggts på med två nya parallellklasser tills skolan uppnådde årskurs 9 läsåret 2016-2017.

Utbildningen följer den Svenska Läroplanen kompletterad med material och erfarenheter från framgångsrika skolor och skolsystem. Gripsholmsskolans syfte är att hålla en hög svensk och internationell klass.

Gripsholmsskolan driver numera sin verksamhet i Gripsholmsvikens utrymmen på Gripsholm. Under första läsåret 2009/2010 inrymdes undervisningen inryms i Orangeriet på fastigheten Gripsnäs i Mariefred. Skolbyggnaderna ligger i direkt anslutning till Hjorthagens friluftsområde och har egen inhägnad trädgård.

 

Spara