Speciallärare

Speciallärarna

Frida Hästbacka

Jag jobbar med den traditionella specialundervisningen i årskurserna F-6. Jag hjälper till i alla klasser varje vecka; både som kompanjonlärare och genom att ha smågruppsundervisning i främst svenska, matematik och engelska. Kontakta mig om ni har frågor kring läs- och skrivträning eller om ni önskar tips kring hur ni kan stöda ert barns inlärning. Jag är också utbildad sensomotorisk reflexpedagog och kan tillsammans med Sanna utforma individuella träningsprogram.

Kontaktas via mejl: frida.hastbacka@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 100 92 51

Malena Saarman

Jag jobbar på högstadiet med klasserna 7-9, och har ett eget klassrum strax till höger om receptionen på Campus. Erbjuder stöd i skolarbetet och ser till att anpassningar görs ute i klasserna, men har även smågruppsundervisning främst i ämnena svenska, matematik och engelska. Elever (och föräldrar) kan också vända sig till mig för att få handledning i studieteknik och svar på frågor om koncentrations-, inlärnings- och läs-/skrivsvårigheter.

Kontaktas via mejl: malena.saarman@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 108 82 29

Sanna Tegengren

Under skolåret 2017/2018 kommer jag som speciallärare enbart att jobba med medveten motorisk träning med eleverna.

Motorik betyder förmågan att behärska muskelrörelserna. Den medvetna motoriska träningen innebär att vi tar reda på vilka grundrörelser (t ex krypa, åla, rulla) samt primitiva reflexer som kanske inte utvecklats fullt ut och skräddarsyr individuella träningsprogram. Träningsprogrammen består bl a av korsrörelser, brain gym-övningar, rytmiska rörelser, balansövningar, reflexintegreringar samt avslappning.

I år jobbar jag främst med den motoriska träningen i åk 1-3 men har även elever i förskoleklass samt åk 4-6 i mån av möjlighet. Bästa och snabbaste resultaten ser man om ni även har möjlighet att träna hemma dagligen ca 10-15 min. Både jag och Frida träffar gärna er föräldrar och utformar träningsprogram som ni kan utföra hemma.

Kontakta mig gärna om ni har frågor kring den motoriska träningen eller om ni är intresserade av ett träningsprogram. Skicka ett mail så ringer jag upp.

Kontaktas via mejl: sanna.tegengren@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 – 100 90 69

 

Mer läsning kring träningsmetoderna:

https://www.allasinnen.se

https://masgutovamethod.com/

https://lattattlara.com/utvecklingspsykologi/barns-rorelser-motorisk-utveckling/

http://www.vestibularis.se/