Speciallärare

Speciallärarna

Frida Hästbacka

Jag jobbar som speciallärare i årskurserna 7-9. Jag hjälper till i alla klasser, både som kompanjonlärare och genom smågruppsundervisning i främst svenska, matematik och engelska. Har ni frågor kring inlärning, olika stödformer eller förhållningssätt så kontakta mig så funderar vi tillsammans fram olika lösningar. Jag är utbildad sensomotorisk reflexpedagog och har möjlighet att utforma individuella träningsprogram.
Kontaktas via mejl: frida.hastbacka@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 100 92 51
Mer läsning kring träningsmetoderna:

Jessica Nylund

Jag jobbar som speciallärare i årskurserna 1-3. Jag jobbar med små grupper eller enskilda elever i mitt lilla klassrum i ämnena svenska, matematik och engelska. Kontakta mig om ni har frågor kring inlärning och skolgång för elever i dessa klasser. Ni kan även höra av er om ni har frågor kring läs- och skrivträning eller om ni behöver tips om hur ni ska stödja ert barns inlärning. Även jag är utbildad sensomotorisk reflexpedagog.

Kontaktas via mejl: jessica@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 100 90 55

Madeleine Kaján 

Jag jobbar som speciallärare i årskurserna 4-6. Jag jobbar med elever inne i klassen, i mindre grupper eller enskilt med elever i mitt klassrum, främst i ämnena svenska, matematik och engelska. Kontakta mig om ni har frågor kring inlärning och skolgång för elever i dessa klasser.
Kontaktas via mejl: madeleine.kajan@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr: 070-100 82 14