Speciallärare

Speciallärarna

Frida Hästbacka

Speciallärare i årskurserna 1-4

Kontakt via mejl: frida.hastbacka@gripsholmsskolan.se eller på telefon 070 100 90 60

Ulrika Pernå

Speciallärare i årskurs 5-6 

Kontakt via mejl: ulrika.perna@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr. 070 100 90 69.

Linda Granfors-Sundell

Logoped/speciallärare i årskurserna F-4

Kontakt via mejl: linda.granfors-sundell@gripsholmsskolan.se  eller telefon på nr: 070 181 90 58

Sanna Tegengren

Speciallärare i årskurserna 7-9

Kontakt via mejl: sanna.tegengren@gripsholmsskolan.se eller telefon på nr: 070 100 82 14

 

Digital test av läsförmåganLäs här

Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter Läs här