Närmiljön

Närmiljön

Gripsholmsskolan ligger mycket vackert intill Mälarens strand. Närmaste grannar är Gripsholms slott, kungliga Hjorthagen där ett hundratal dovhjortar strövar fritt och vår fina lilla stad Mariefred.

Historia

NärmiljöI syfte att öka statens inkomster, beslutade Gustav III att förbjuda hembränneriet, och lät därför bygga ett statligt kronobränneri 1777. Skolans matsal inryms i restaurang 1777. I början på 1800-talet kom lokalerna att användas för Sveriges första kemiska industri, Gripsholms Fabrique, som bland annat tillverkade ättika, svavel- och salpetersyra, färger som blyvitt, Scheelegrönt och Gripsholmsblått, pottaska, senap samt silkestvålar. En av de ansvariga på fabriken var Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), den världsberömde kemisten som här på Gripsholm lär ha upptäckt grundämnet selèn. Efter fabriksnedläggningen prövades en rad olika verksamheter i lokalerna som t.ex. silkemaskodling och äppelmustning, men det var först under 1930-talet som det kom att bli någon större aktivitet igen.

Hjorthagen

flygfoto-300x200

Naturreservatet Gripsholms hjorthage har sedan 1600-talet varit en betesmark som tillhört Gripsholms Kungsladugård. Parken ligger strax bakom hotellbyggnaderna. På 1860-talet lät kung Karl XV anlägga hjorthagen som en kombinerad promenadpark och djurgård. Hjorthagen ändrades till hjorthägn omkring 1890. I dag används hela reservatområdet som betesmark för cirka hundra dovhjortar. Området är ett mycket populärt strövområde både för de boende i Mariefred och besökare. I området finns kulturspår i form av en fornborg, ett gravfält, ett ordensemblem i gjutjärn samt äldre promenadvägar och byggnadsrester. Området omfattar cirka 60 hektar. Gripsholmsskolans elever tillbringar en del av idrotten i Hjorthagen när det står löpning på schemat.