Ansökan om elevplats

Ansökan om plats till skolan och förskolan

foto1515När ni anmäler ert barn till Gripsholms förskola och Gripsholmsskolan skall ni fylla i anmälningsblanketten nedan. Ni behöver endast fylla i länken en gång då vi har en gemensam kö till förskolan och skolan. 

Gripsholms förskola har följande antagningskriterier inför varje nytt skolår:

1. Syskonförtur

2. Anmälningsdatum

Gripsholmsskolan har följande antagningskriterier inför varje nytt skolår:

1. Gripsholms förskolas elever

2. Syskonförtur

3. Anmälningsdatum

Liksom andra friskolor kan vi inte garantera att alla som söker får en plats på Gripsholmsskolan. Det är därför viktigt att ni också lämnar in ansökan till en kommunal skola. Kommunen har skyldighet att ge varje barn som söker en plats. Härigenom är ni garderad om ert barn inte får plats på Gripsholmsskolan.

Vänligen läs ovan och fyll sedan i ansökningsformuläret här!

Spara