Fsk-1

Eftis Fsk – Åk 1

 

Tider till Morris och Eftis

Vi vill att ni vårdnadshavare som har barn som är i behov av omsorg, antingen på Morris eller Eftis, fyller i denna länk.

 

Kontaktuppgifter

Anna Ingbro

Stödperson/Ansvarig eftisledare tfn 070–100 82 11 anna.ingbro@gripsholmsskolan.se

Andreas Axelsson

Eftisledare (stängning)

tfn 070–100 82 40

andreas.axelsson@gripsholmsskolan.se

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare

tfn 070–100 82 35

Patricia Jansson

Stödperson/Eftisledare

tfn 070-100 82 38

patricia.jansson@gripsholmsskolan.se

Peter Halldin

Fritidsledare/Vaktmästare/Träslöjdslärare

tfn 070–750 12 13

peter.halldin@gripsholmsskolan.se

Stängningstelefon

070-1008240

 

Spara

Spara

Spara