Fsk-1

Eftis Fsk – Åk 1 Lodjur

Välkomna till Eftis för förskoleklass och åk 1 Lodjur.

————————————————————————————————————-

Hej!
Nu är det sommarEftis och information kommer att finnas under sommarEftis fliken.
Glad sommar!
Tider till Morris och Eftis

Vi vill att ni vårdnadshavare som har barn som är i behov av omsorg, antingen på Morris eller Eftis, fyller i denna länk.

 

Kontaktuppgifter

Andreas Axelsson

Eftisledare (stängning)

tfn 070–100 82 40

andreas.axelsson@gripsholmsskolan.se

Anita Ekberg

Stödperson/Eftisledare

tfn 070–100 82 35

Peter Halldin

Fritidsledare/Vaktmästare/Träslöjdslärare

tfn 070–750 12 13

peter.halldin@gripsholmsskolan.se

Vendela Årman

Stödperson/Eftisledare

vendela.arman@gripsholmsskolan.se

Stängningstelefon

070-1008240