Arne Trageton

Arne Trageton

2008-10-30_Trageton_bok

Med bakgrunn i mitt forskningsprosjekt ”Tekstskaping på datamaskin” skrev jeg boken ”Å skrive seg til lesing” i 2003, oversatt til dansk, svensk og finsk. Siden skriving for 5-7 åringer er lettere enn lesing, og datorskriving er let- tere enn handskriving, vender denne pedagogikken den tradisjonelle lese- og skriveopplæring til skriv- og leslæring, og utsetter handskriving til åk 2. I Lgr 11 står elevens egen kunnskapsproduksjon i sentrum, med EU nøkkel- kompetansene Communication: Express yourself orally and written, og Digi- tal competense: produce, compose and publish multimodal texts. Å skrive på dator har blitt obligastorisk fra F-3.

På lærerkurs jeg hadde i Umeå kom øvningslærere fra Vasa og ble begeist- ra for pedagogikken. I samspel med rektor Nina Lidfors og professor Ria- Heilä Yllikallio startet og gjennomførte de prosjektet ”Intelligent på tangent” 2006-2009, inspirert av pedagogikken min. Boken til Yllikallio/Häggblom (2010) gir en sluttrapport, med både praktisk orientering, og oversikt over kandidat- og magistergrader.

Da Nina Lidfors startet Gripsholmskolen henvendte hun seg til meg for å få et startkurs på ”Att skriva sig till läsning” februar 2010 og erfaringsut- vekslingskurs mai 2010 for sine lærere sammen med Strängnäs kommun. Slik ble jeg mentor for Gripsholmskolan. Jeg besøkte skolen og gav gode råd om romorganisering og lærerrolle, og presiserte at i stedet for en dator pr elev var 1:2 halvparten så dyrt og ti ganger så bra (dialog i parskriving).
I 2011 møtte jeg en del av Gripsholmlærerne til samtale på ”Framtidens lärande” i Stockholm. I mars 2012 besøkte jeg Gripsholmskolan for praktisk veiledning, førelesing og videofilming i tre ulike klasser. To videoer ligger på nettsiden min www.arnetrageton.no (Video nr 39 og 40). Det var interes- sant å se hvordan dyktige Gripsholmlærere hadde utnyttet prinsippene mine på en selvstendig måte, tilpasset de ulike klasser og fysiske miljø. Ikke minst viser videoene fordelen med parskriving på datorene for muntlig og sosial kompetanse i tillegg til skriftlig kompetanseutvikling. Å studere og diskutere disse videoer for selvrefleksjon og forbedring kan være nyttig.

Hele tiden har jeg hatt diskusjoner og e-mailkontakt med rektor. Det er interessant å se hvordan hun ved hjelp av sine dyktige lærere forsøker å få finsk standard på skrive/leseopplæringen. I den nye revisjon av boken ”Att skriva sig till läsning” som kommer til sommeren, har jeg med gode eksemp- ler fra Gripsholmskolan og henvisning til videoene.

Lykke til med videre pedagogisk arbeid!

För mer information om Att skriva sig till läsning se Arne Tragetons sida här.