Studie och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Gripsholmsskolans studie- och yrkesvägledare Ulrika Pernå  (Lotta Franzén är tjänstledig under vt 2021)

  • Förbereder eleverna inför och efter prao integrerat i olika ämnen
  • Ingår i skolans Elevhälsoteam med fokus på elever i behov av stöd
  • Erbjuder individuella motiverande samtal för elever som är skoltrötta eller upplever svårigheter kring skolarbetet.
  • Erbjuder individuella samtal med elever och föräldrar inför gymnasieval
  • Hjälper eleverna med gymnasieansökningar
  • Håller SYV-lektioner i de olika årskurserna i samverkan med lärarna
Ulrika nås lättast via mail: ulrika.perna@gripsholmsskolan.se eller meddelande på Schoolsoft.
 
Årsplan för SYV 2020-2021