Studie och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Gripsholmsskolans studie- och yrkesvägledare Lotta Franzén 

  • Ingår i skolans Elevhälsoteam med fokus på elever i behov av stöd
  • Erbjuder individuella motiverande samtal för elever som är skoltrötta eller upplever svårigheter kring skolarbetet.
  • Erbjuder individuella samtal med elever och föräldrar inför gymnasieval
  • Hjälper eleverna med gymnasieansökningar
  • Håller SYV-lektioner i de olika årskurserna i samverkan med lärarna
Lotta arbetar måndag-torsdag och nås lättast via mail: lotta.franzen@gripsholmsskolan.se eller meddelande på Schoolsoft.