Studie och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare

Gripsholmsskolans studie- och yrkesvägledare Lotta Franzén arbetar i första hand med information och vägledning, enskilt och i grupp, för årskurs 8 och 9 för att förbereda dem inför elevernas gymnasieval.  Förutom det arbetar Lotta med/som:

  • undervisning för övriga årskurser kring området yrke och arbetsmarknad
  • förbereder eleverna inför prao i årskurs 7 och 8
  • skolans Elevhälsoteam som har fokus på elever i behov av stöd
  • samtalsgrupper i klasserna kring EQ-frågor för att främja ett gott socialt klimat och motverka mobbning.
  • handledare för högstadiets elevkår
  • individuell handledning för elever; tex motiverande samtal för elever som är skoltrötta eller upplever svårigheter kring skolarbetet.

Lotta nås lättast via mail:  lotta.franzen@gripsholmsskolan.se