IT-policy

Gripsholmsskolans IT-policy

Vårt mål är att våra elever redan från början skall lära sig att ”spärren skall sitta i dem själva” då de rör sig på internet. Vi tror på att genom att ge exempel, informera, ventilera och diskutera det eleverna möter på nätet kan de på sikt lära sig att kritiskt granska det överflöd av information som de kommer i kontakt med.

Vi tror också att våra elever kommer att bli så duktiga på att hantera sina datorer att de utan större problem tar sig förbi de spärrar som vi vuxna eventuellt är intresserade av att införa.

Vi tror i stället att det både i rollen som lärare och förälder är viktigt att bygga upp ett förtroende med barnet/tonåringen så att man kan lita på varandra och vågar vända sig till varandra för att ställa frågor då känslan av osäkerhet smyger sig på.

Vi skall minnas att det i alla tider varit så att det förbjudna har varit det som lockat mest och att regler har funnits till för att brytas.

Vi har även beslutat att inte ge ut inloggningsuppgifter till elevernas mail-adresser till föräldrarna. Mail-korrespondensen går att jämföra med personliga brev och dessa skall ju inte heller läsas av andra. Även här handlar det om att bygga upp förtroenden med barnen.

Därmed inte sagt att eleverna får röra sig helt fritt på nätet och jobba med vad de vill på sin dator, absolut inte.

Lärarna i Gripsholmsskolan är mycket väl medvetna om att det varje gång eleverna plockar fram sina datorer skall finnas mål och mening med det man gör. Kopplingen mellan pedagogiken och tekniken skall vara tydlig. Under givna tider kommer eleverna att mera fritt kunna välja vad de jobbar med men alltid under lärarens övervakning.

Den dagen eleverna ges tillstånd att bära med sig datorn hem kan denna övervakning inte längre garanteras. Det är då den inre spärren skall sitta i varenda unge.

När det gäller ojuste mail-korrespondens är det nolltolerans som gäller i vår skola.

Eleverna vet att direkt då ett elakt mail anländer talar eleven om detta för läraren eller rektorn. Den som sänt mailet fråntas då sin mail-funktion eftersom man inte är mogen att hantera denna typ av korrespondens.

Vår förhoppning är, att om alla vi vuxna hjälps åt att respektera barnen och bygga upp förtroliga relationer till dem med hjälp av många och långa diskussioner så skall alla kunna känna sig trygga; både eleverna, föräldrarna och personalen.

Råd till eleverna

 • Lämna inte ut personlig information/bilder på nätet.
 • Respektera och var snäll mot andra även på nätet.
 • Tala genast om för någon vuxen om du blir retad eller hotad på nätet.
 • Allt som finns på internet är inte sant.
 • Det kan vara farligt att stämma träff med någon från nätet.
 • Vänd dig genast till en vuxen om du känner dig osäker i det du möter på nätet.

Råd till föräldrarna

 • Prata om internet med ditt barn.
 • Våga vara vuxen och kom överens om gemensamma regler.
 • Våga vara nyfiken.
 • Lär dig själv.
 • Anmäl alltid om något skulle hända.
 • Var en god förebild.
 • Var närvarande.