Eva Perbrand Magnusson

Eva Perbrand Magnusson

Danspedagog, Koreograf

Alla kulturuttryck gör att man känner att man lever, man är levande, det höjer ens närvaro i livet!

Jag har alltid hållit på med dans och dansperformance i olika former, som danspedagog och som koreograf. För mig har det varit viktigt att nå människor som inte själva brukar dansa eller ta del av konstnärlig dans. I mitt arbete har jag ofta gjort föreställningar där historisk musik möter nutida dans, där det magiska och sällsamma får finnas.  Ibland har det varit i stora sammanhang och ibland i mycket små.

Dans med lek, lust och fantasi tillsammans med barn

Jag har arbetat mycket med ”Dans i Skolan” i kortare eller längre projekt, som utbildare på universitet och högskolor, kurser och studiedagar på skolor och förskolor, runt om i Sverige och utomlands, men allra mest inom grundskola (och särskola) där eleverna varit medskapande. Många olika teman som t.ex. Hållbar utveckling, Medeltiden, Från Istid till Vikingatid, Skogen, Rim och Ramsor, Bokstäver, Dansmatte för högstadiet …

Dans är kroppens poesi, vi dansar för att berätta utan ord, för att ge vidare känslor och stämningar och självklart ibland dansar vi en handling. Det är roligt att dansa och människan behöver dans!

Skapande dans är en form av konstnärlig dans som grundar sig på barns rörelsekreativitet. Den skapande dansen vill utveckla de rörelser som är unika för varje barn. Därför är barnets egna rörelse utgångspunkt för undervisning i skapande dans. Ingen speciell teknik lärs ut.

”Två händer och en fot” är ett dansläromedel jag skrivit, som främst vänder sig till lärare och elever på lågstadiet.

 

EPM/September -18