Aktuellt

Aktuellt på Gripsholmsskolan

Skolåret 2020-2021

Skolåret 2020-2021 inleds måndagen den 17 augusti 2020 kl 8.30. Mera information om den traditionella gemensamma samlingen kommer senare under sommaren då vi tagit del av Folkhälsomyndigheternas senaste rekommendationer med anledning av Covid-19.

Glad sommar allesammans!


Föräldramöten den 13 augusti

Föräldramöten hålls i alla klasser på Gripsholmsskolan torsdagen den 13 augusti kl 18.30-20, varmt välkomna alla föräldrar!


Lärare & stödpersoner 2020-2021

Läs här


Mopeder och mopedbilar

Hej alla ni elever och föräldrar till elever som kör moped eller mopedbil till skolan.

Vi blir kontaktade från olika håll om både moped-parkering, om stöldrisk och om trafiksäkerheten för våra mopedister.

På förra veckans BRÅ-möte lyfte polisen den olycksrisk som finns när eleverna väljer att parkera sina mopeder/mopedbilar på den lilla infarten från landsvägen vid Campus. Platsen är inte en parkeringsplats och inte planerad för skolans mopeder. Mariefredborna har också varit i kontakt med skolan/trafikrådet med oro för att en olycka ska ske när mopederna korsar landsvägen vid Campus.

Polisen meddelade att de under våren kommer att hålla extra öga på mopeder och mopedisternas trafikbeteende, för att skapa trygghet i trafiken.

Vi har tyvärr också haft en första mopedstöld vid infarten till Campus denna vecka. Mopeder och mopedbilar står väldigt lättillgängliga för tjuvar då elever ställt dem nära landsvägen. Skolan har utrymme för moped/mopedbil-parkering på stora slottsparkeringen (längs vardera långsidan, närmast skolan). Vi hänvisar alla mopedister att parkera sina fordon på slottsparkeringen där säkerheten är större.

Vi önskar att ni vårdnadshavare stöder oss i detta.

Med vänlig hälsning från skolans rektorsgrupp


Utvärdering av läsåret 2019/2020


Utvärderingen hittar ni här: https://forms.gle/9zpdBCNLZde3661Z8

Tack för att ni hjälper oss att utveckla Gripsholmsskolan till att bli så bra som möjligt! 


Gående till Campus enbart längs grusvägen

Efter ett möte med statens fastighetsverk gäller nu följande: Alla som rör sig till och från Campus hänvisas att gå på grusvägen. Det är med andra ord inte tillåtet att gena över Apotekarängen. 


Distansundervisningen avslutas i åk 6-7-8

Huvudmannen för Gripsholmsskolan har i samråd med rektor beslutat att distansundervisningen upphör även för eleverna i åk 6-7-8 från måndag 11 maj 2020 då vi nu har i det närmaste all personal på plats på skolan.


Ulf Jonströmer
Ordförande

Nina Lidfors
Rektor


Följande gäller fortsättningsvis på Gripsholmsskolan

1. Är man som elev eller personal SJUK – torrhosta, hosta, feber, rinnsnuva – stannar man hemma från skolan. Denna regel gäller alltid men den är extra viktig att följa nu.

2. Om man som personal eller elev tillhör någon av RISKGRUPPERNA rekommenderar vi att man stannar hemma från skolan/arbetsplatsen.

I de fall fall – där man utgående från punkt 1 & 2 stannar hemma från skolan/ arbetsplatsen klassas detta inte som ogiltig frånvaro. Det är ändå viktigt att hemmet upprätthåller kontakt med ansvarig lärare/mentor så att skolarbetet kan fortgå på hemmaplan under motsvarande tid.

Åk 6-7-8 fortsätter på distans tillsvidare.


Återgång till skolan för åk 9


Från måndag vecka 19, den 4 maj 2020 upphör distansundervisningen för eleverna i åk 9 och undervisningen fortsätter för dessa elever på plats på Gripsholmsskolan. Alla tillgängliga lärare kommer då att finnas på plats på skolan. 

Distansundervisningen fortsätter för eleverna i åk 6, åk 7 ovh åk 8 under kommande vecka 19 med målet att även dessa elever ska återgå till skolan från måndag v 20, den 11 maj, såvida personalsituationen tillåter det. Vi återkommer till detta.

Ulf Jonströmer
Huvudman

Nina Lidfors
Rektor


Sommar på Gripsholmsskolan och Gripsholms förskola samt anmälan till klämdagen

Närmare information om verksamheten kommer på förskolans hemsida samt under Eftis på fliken ”Sommareftis”.

Sista anmälningsdagen var måndagen den 18 maj. 


Med anledning av Coronavirusets fortsatta framfart vill vi på Gripsholmsskolan informera följande:


Vi har i samråd med vår huvudman Ulf Jonströmer fattat beslut om att distansundervisningen i åk 6-9 fortsätter på Gripsholmsskolan tillvidare. 
Det är fortsättningsvis den sammantagna bedömningen som ligger som grund för detta beslut med personalbristen som den enskilt största anledningen. Ett stort tack och en stor eloge till alla elever och alla i personalen som tiden innan påsklovet fullföljde distansundervisningen på ett utmärkt sätt, mycket bra jobbat, fortsätt så tack.


Vi har även beslutat att distansundervisning inte påbörjas i de lägre årskurserna F-5 på Gripsholmsskolan. 
I och med att vikarier inte kommer att behövas i åk 6-9 tack vare distansundervisningen placeras tillgängliga vikarier i första hand i de lägre årskurserna och därmed bedömer vi att undervisningen i dessa klasser kommer att kunna skötas på ett tillfredsställande sätt. Ett stort, varmt tack även till er i denna personalgrupp som efter bästa förmåga följt och fortsätter följa de allmänna råd som gäller för skolorna.


På tal om allmänna råd är de desamma som innan påsklovet:
Gripsholmsskolan uppmanar ALLA med symtom, även milda, att stanna hemma för att inte smitta andra. Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du kommer tillbaka till Gripsholmsskolan.
Även i övrigt gäller fortsättningsvis alla de direktiv och uppmaningar i olika brev/texter som sedan tidigare ligger på Gripsholmsskolans hemsida.


Gripsholmsskolan den 17 april 2020
Nina Lidfors
rektor


Skolskjuts inför läsåret 2020/2021

Ni som har barn som är i behov av skolskjuts inför läsåret 2020/2021 behöver ansöka om detta redan nu.

Ni som redan har ett beslut gällande skolskjuts men har barn som börjar i åk 4 eller åk 7 till hösten behöver ansöka om skolskjuts på nytt.

Ni ansöker om skolskjuts genom att fylla i den här blanketten och sända den till kommunen: https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2013/09/Ans%C3%B6kan-om-skolskjuts.pdf 

Se kommunens regler gällande skolskjuts här: https://www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg/resor-och-boende/skolskjuts-grundskolan


En vädjan från huvudman och rektor - som inte borde behövas

För att vi på skolan ska ha möjlighet att fatta beslut om lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning ber vi er om följande:Såvida det finns familjer i anknytning till Gripsholmsskolan i vilka det finns konstaterade fall av Coronaviruset covid-19 ber vi er omgående meddela detta till rektor Nina Lidfors på tel 070 1009050 eller på nina@gripsholmsskolan.se Denna information behandlas strikt konfidentiellt. Vi lever i en tid då vi alla måste ta ett gemensamt ansvar och vara måna om varandra. 
Med tack på förhand för er förståelse,Nina och Ulf


OBS Stanna hemma om du har symtom!

Gripsholmsskolan uppmanar ALLA med symtom, även milda, att stanna hemma för att inte smitta andra! Stanna hemma så länge du känner dig sjuk och vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du kommer tillbaka till Gripsholmsskolan!


Rektor Nina om distansundervisningen

Läs mera här.


Arbetsgång distansundervisning åk 6-9

Läs mera här.


Distansundervisning för åk 6-9 från onsdagen den 1/4-2020

Läs mera här.


Inför en eventuell stängning av skolan / förskolan

Läs mera om skolan här.

Läs mera om förskolan här.


Allergi eller virus

Läs mera här.


Frånvaroanmälan

Vi ber er föräldrar att senast kl 8 varje morgon frånvaoanmäla era barn på SchoolSoft vid sjukdom. Detta för att ledningen så snabbt som möjligt ska kunna placera den personal som finns på plats på skolan. Tack.


Rektor Ninas Coronabrev 22 mars 2020

Läs mera här.


Rektor Ninas Coronabrev 16 mars 2020

Läs här

Tillägg till rektor Ninas brev. Läs här


Samlad information från myndigheter med anledning av coronaviruset som orsakar Covid-19

15 mars

Läs här

Läs här


Information från Folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset covid-19

Läs mera här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf


Hälsning från rektor med anledning av Coronaviruset Covid-19

Information 10 mars

Information 4 mars


Nyhetsarkiv

Händelsekalender

aug
11
tis
Workshop med vår mentor John Steinberg
aug 11 kl. 09:00 – 12:00
aug
13
tor
Planeringsdagar, eftis och förskolan har stängt
aug 13 – aug 14 heldag
Personalfotografering
aug 13 kl. 12:00 – 15:30
Föräldramöte
aug 13 kl. 18:30 – 20:00
aug
17
mån
Skolåret 2020-2021 inleds
aug 17 kl. 08:30
aug
23
sön
9B bestiger Kebnekaise
aug 23 – aug 27 heldag
aug
27
tor
9D bestiger Kebnekaise
aug 27 – aug 31 heldag
sep
15
tis
Elevfotografering
sep 15 kl. 08:30 – 16:00
sep
16
ons
Elevfotografering
sep 16 kl. 08:30 – 16:00