Aktuellt

Aktuellt på Gripsholmsskolan

Information från Folkhälsomyndigheten gällande Pollenallergi och Covid-19

Läs här


Skidslanten

Skidslanten inbringade 5210 kr till Viggo Foundation, bra skidat alla elever och tack!


Skidslanten

Med anledning av att vi åker skidor för fullt nu på Gripsholmsskolan och även stöttar Christer och Måns världsrekordförsök på skidor vill vi också vara med och hjälpa till att samla in pengar till förmån för barn med funktionsvariationer! Viggo Foundation med Måns Möller i spetsen vill att barn med olika funktionsvariationer precis som alla andra barn skall få en meningsfull fritid och kunna idrotta för att må bra som möjligt och ha chansen att träffa kompisar vilket brukar vara svårt för dem. Vi blir JÄTTEGLADA i skolan om ni därhemma kan skicka med era barn en ”skidslant” på torsdag eller fredag v.7 precis som vi brukar göra med ”springslanten” på Skoljoggen på hösten! Så ta gärna med en slant och lämna till er mentor!

TACK och ha ett skönt sportlov!!!


Beslut om distansundervisning i åk 7-9 under vecka 9-10, den 1-12 mars

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk 7-9 under vecka 9-10 enligt följande:

Vecka 9

Mån åk 7 på plats på skolan, åk 8 & 9 på distans
Tis åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Ons åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Tors åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans
Fre åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans


Vecka 10

Mån Planeringsdag, inga elever på plats
Tis åk 8 på plats på skolan, åk 7 & 9 på distans
Ons åk 7 på plats på skolan, åk 8 & 9 på distans
Tors åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans
Fre åk 9 på plats på skolan, åk 7 & 8 på distans


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 11. Såvida ditt barn/din ungdom eller någon i familjen testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen  nina@gripsholmsskolan.se  på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan. 

OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt ska övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem.

Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 7, den 15-19 februari

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 7 enligt följande:

Åk 6 tillbaka helt måndag-fredag.

Åk 9 tillbaka måndag-tisdag, torsdag-fredag. Inga praktiska ämnen på onsdagar, därför distansundervisning denna dag.

Åk 7 tillbaka måndag-onsdag, torsdag-fredag distansundervisning.

Åk 8 tillbaka onsdag-fredag, måndag-tisdag distansundervisning.


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 9 efter sportlovet som infaller vecka 8.

Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Viktigt meddelande till alla föräldrar på Gripsholmsskolan

Såvida ditt barn/din ungdom testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen nina@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan. 

OBSERVERA: Om någon i ett hem testat positivt ska övriga familjemedlemmar (även friska) stanna hemma 7 dagar från provtagningsdatum av familjemedlem.

Hälsningar, rektor Nina


Beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 6, den 8-14 februari

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 6 enligt följande:

Åk 6 tillbaka helt måndag-fredag.

Åk 9 tillbaka måndag-tisdag, torsdag-fredag. Inga praktiska ämnen på onsdagar, därför distansundervisning denna dag.

Åk 8 tillbaka måndag-onsdag, torsdag-fredag distansundervisning.

Åk 7 tillbaka onsdag-fredag, måndag-tisdag distansundervisning.


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt, definitivt beslut inför vecka 7. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 5, den 1-7 februari

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 5 enligt följande:

Åk 6 tillbaka helt måndag-fredag.

Åk 9 tillbaka måndag-tisdag, torsdag-fredag. Inga praktiska ämnen på onsdagar, därför distansundervisning denna dag.

Åk 7 tillbaka måndag-onsdag, torsdag-fredag distansundervisning.

Åk 8 tillbaka onsdag-fredag, måndag-tisdag distansundervisning.


Om situationen tillåter fortsätter vi med detta arrangemang fram till sportlovet v 8. I så fall byter åk 7 och åk 8 dagar med varandra varannan vecka.Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt, definitivt beslut inför vecka 6. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Grattis

Alla vi på Gripsholmsskolan sänder varma gratulationer till Erika och Emil som blivit föräldrar till en liten flicka!


Beslut om fortsatt distansundervisning i åk 6-9 under vecka 4, den 25-31 januari

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 4. Vi vill med detta beslut fortsätta hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 5 då en återgång till skolarbete på plats kan bli aktuellt för vissa elevgrupper såvida smittspridningen är på fortsatt nedåtgående i våra närområden. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 2-3, den 11-24 januari

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 2-3, de två första skolveckorna då vårterminen 2021 inleds. Vi vill med detta beslut minska smittspridningen på Gripsholmsskolan då både elever och personal återgår till skolan efter jullovet. Vi återkommer med ett nytt beslut inför vecka 4. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Viktigt meddelande till alla föräldrar på Gripsholmsskolan

Såvida ditt barn/din ungdom testat positivt för Covid 19 förväntar jag mig att du meddelar mig detta på adressen nina@gripsholmsskolan.se på samma sätt som min personal gör det. Vi måste alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere – även på Gripsholmsskolan. Tack. 

Hälsningar rektor Nina


Beslut om distansundervisning i åk 6-9 under vecka 51

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om distansundervisning i åk 6-9 under v 51, den sista veckan före jullovet. Detta på grund av att vi nu har ett fåtal positiva covid 19 test bland personal och elever på högstadiet. Vi vill med detta beslut minska smittspridningen inför det kommande jullovet. Vi återkommer till situationen inför uppstarten av vårterminen den 11 januari 2021. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer gällande covid-19

Läs här


Biträdande rektor åk 6-9

Vår biträdande rektor på åk 6-9 Annu Helling avslutar sitt tjänsteuppdrag på Gripsholmsskolan den 31 dec 2020. Vi tackar Annu för hennes utmärkta arbetsinsatser och önskar henne ett stort lycka till framöver!Ny biträdande rektor på åk 6-9 blir Ia Husberg som nås bäst på onsdag och fredag förmiddag på tel 070 1009051 eller på Mail ia@gripsholmsskolan.se. Välkommen Ia och lycka till med ditt nya tjänsteuppdrag!


Covid 19 information

Vi har under den senaste tiden haft några i personalen på Gripsholmsskolan som testat positivt för Covid 19. Det ska i detta sammanhang även nämnas att vi under samma tidsperiod haft ett flertal i personalen som testat negativt för Covid 19 vilket är bra. Vi har läget under kontroll och följer alla gällande föreskrifter med anledning av den uppkomna situationen. Skolläkare Anders Nilsson konsulteras även han. Den sammantagna bedömningen just nu är att vi inte i detta skede går på distansundervisning i åk (6)-9. Vi återkommer med information såvida läget ändras. I händelse av frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.


Elever uppmanas undvika kollektivtrafiken

Trängseln i kollektivtrafiken i Strängnäs kommun har ökat vid skolans start- och sluttider. Sörmlandstrafiken uppmanar därför elever som bor inom ett par kilometers radie från sin skola att gå eller cykla till och från skolan.

Genom att minska trängseln i kollektivtrafiken minskar vi risken för smittspridning. Folkhälsomyndighetens direktiv uppmanar alla som inte behöver resa kollektivt att undvika det. Kollektivtrafiken ska i första hand användas av den som verkligen behöver den.


Allt är inte som vanligt Covid-19 sprids fortfarande

Läs här


Följande gäller fortsättningsvis på Gripsholmsskolan

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symptom som han förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Om du har något/några av dessa symptom ska du stanna hemma och stanna därefter hemma ytterligare två dagar symptomfri innan du återkommer till skolan. Tack.


Vi står inför ett nytt skolår och här kan ni ta del av information från Folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset covid-19

Läs mera här:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf


Inga föräldrar på besök på Gripsholmsskolan p.g.a Covid-19

Tillsvidare kan inga föräldrar besöka Gripsholmsskolan med anledning av Covid-19. Vi ber er i möjligaste mån lämna och hämta era barn ute på skolgården. Personalen möter upp i mån av möjlighet. Nu när skolorna öppnar och många återgår till jobbet är det viktigt att vi alla tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av förebyggande åtgärder hoppas vi kunna undvika en smittspridning på eller i anslutning till Gripsholmsskolan. Tack.


Digital test av läsförmågan

Läs här


Köket hälsar angående specialkost

Läs mera här.

Blankett för ansökan om specialkost.


Parkeringen och trafikflödet från den 1 aug 2020

På initiativ av Statens fastighetsverk kommer vi att prova på en ny lösning gällande parkering och trafikflöde i anslutning till Gripsholmsskolan från den 1 augusti 2020 tillsvidare. Vänligen bekanta er med kartan här tack. 


Lärare & stödpersoner 2020-2021

Läs här.

Uppdaterad 6/8-2020


Nyhetsarkiv

Händelsekalender

mar
8
mån
Planeringsdag, fritids och förskolan har öppet
mar 8 heldag
mar
15
mån
NP för åk 3
mar 15 – apr 23 heldag
mar
17
ons
Pedagogiskt möte
mar 17 kl. 15:00 – 16:00
mar
18
tor
Pedagogiskt möte
mar 18 kl. 15:00 – 16:00
mar
27
lör
Earth hour
mar 27 kl. 20:30 – 21:30
apr
6
tis
Påsklov
apr 6 – apr 9 heldag
apr
13
tis
Kvartsfinal i ”Vi i femman” för Pingvinerna
apr 13 heldag
apr
14
ons
Pedagogiskt möte
apr 14 kl. 15:00 – 16:00
apr
15
tor
Pedagogiskt möte
apr 15 kl. 15:00 – 16:00