Lars-Eric Berg

Lars- Eric Berg 

Kort bakgrund

Jag har arbetat som klass- och speciallärare i drygt 30 år, ofta med barn som inte passat in i skolsystemet.
När jag 1994 började använda den sensomotoriska träningen, märkte jag att den kunde hjälpa elever som jag inte kunnat nå med vanliga specialpedagogiska metoder.

Jag upplevde det som om jag vore trädgårdsmästare:
Som “vanlig” specialpedagog satt jag och klippte grenar på vildvuxna buskar för att de skulle passa in i rabatten.
Med den sensomotoriska träningen kom jag åt rotsystemet och kunde få busken att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Föräldrar, barnen själva, lärarkollegor jag och övrig personal kunde se barnen ta kunskapskliv framåt som vi inte sett tidigare.

Barnen gjorde så snabba och stora framsteg i läsning och skrivning att jag fortsatte att fördjupa och utbilda mig inom området, att skriva en bok i ämnet och starta utbildning för att nå ut till fler.

Boken ´Hjärnvägen till inlärning´, som presenterar de teoretiska grunderna i sensomotorisk träning, finns utgiven på Natur och Kultur förlag.

Jag är ursprungligen folkskollärare och har arbetat i skolan sedan 1967. Först som klasslärare i Nykvarn, lärare och rektor i Addis Abeba 1980 – 84.  Speciallärare sedan 1985, främst på Ungdomscentrum och grundskolan i Södertälje.

Sedan 2001 har jag, i vårt företag Alla Sinnen i Sverige AB, mött och tränat hundratals barn och vuxna. Vi har även utbildat ett hundratal specialpedagoger, föräldrar och kroppsterapeuter i sensomotorisk träning i Sverige, Finland, Estland och Norge..

Vad är sensomotorisk träning?
´Senso´ betyder sinnen och ´motorik´ hur vi rör oss. Sinnen och motorik måste samverka för att vi ska kunna utvecklas och uppleva vår omvärld. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barn.

Alla människor föds med en uppsättning naturliga rörelsemönster, primitiva reflexer, i kroppen. Hos spädbarn avlöser de varandra och får barnen att åla, krypa, resa sig upp, gå och springa. När de kan kontrollera sina rörelsemönster har högre nivåer i hjärnan kopplats in.

Forskare i England och Ryssland har följt spädbarns utveckling och sett att om barnen hoppar över, eller tar sig igenom något utvecklingssteg alltför snabbt, kan de få svårigheter längre fram i livet.

Barnet kan till exempel få problem med balansen, bli klumpigt, få svårt att läsa och skriva, ha otydligt tal, ha svårt att koncentrera sig, vara över- eller underaktivt, få svårigheter att tolka sociala signaler och följa lekregler.

Forskningsbakgrund

Sedan 1940- talet har man sett att motorisk träning, mental och kognitiv utveckling hänger ihop. Den som först drev den tesen var den ryske psykologen Lev Vygotski, senare Alexander Luria och Nikolai Bernstein.

2001 träffade jag min mentor Dr Svetlana Masgutova, utvecklingspsykolog på universitetet i Moskva. Där gjorde man longitudinella studier på barn som hoppat över något utvecklingssteg och noterade om det orsakat barnen några svårigheter. I Moskva utvecklade hennes team också metoder för att återställa de naturliga rörelsemönstren

Jag har därefter i princip årligen fortbildat mig i sensomotorisk träning I MNRI.s regi. (Masgutova Neurosenory Reflex Integration)

Under årens lopp har fyra lärare på Gripsholmsskolan och en på Mariefredsskolan gått vår utbildning.

Det är glädjande att få uppleva att Gripsholmsskolan satsar på motorisk träning och att de upplever att arbetet är så framgångsrikt att förskolan från och med nästa läsår kommer att ha sensomotorik som en ledstjärna i arbetet.

Jag är mycket stolt över att få vara mentor i sensomotorik på Gripsholmsskolan.

Lars-Eric Berg

För mer information om MNRI, följ denna länk: https://masgutovafoundation.org

För information om Alla sinnen www.allasinnen.se