Skada under skoltid

Vid skador under skoltid (elever)

När en elev skadar sig under skoltid skriver den pedagog/stödperson som var närvarande vid skadetillfället en skaderapport (som vi  sedan förvarar här på skolan). Skaderapportsblanketter finns i pärmen utanför rektorsexpeditionen i Vikenhuset och på kansliet på Campus. Pedagogen/stödpersonen ska även informera vårdnadshavarna om vad de behöver göra när en olycka inträffat.


Information till vårdnadshavarna: Alla barn på skolan är försäkrade hos TryggHansa. Vårdnadshavarna till det skadade barnet kontaktar själva försäkringsbolaget och rapporterar in skadan. Försäkringsbolaget vill att vårdnadshavarna och inte skolan gör detta ifall de har några följdfrågor som skolan inte kan svara på. För att försäkringsbolaget ska ta emot en anmälan behöver skadan vara dokumenterad hos läkare/vårdcentral eller tandläkare (beroende på vad det är för typ av skada). 

Gripsholmsskolans försäkringsnr hos TryggHansa: 40 440