Föräldraråd

Gripsholmsskolans föräldraråd

”Gripsholmsskolans föräldraråd – med lärarna för eleverna.”

Alla föräldrar med elever på Gripsholmsskolan hör till skolans Föräldraråd. Föräldrarådet arbetar för att skolbarnen ska må bra och för att föräldrarna aktivt ska kunna ta del av skolans vardag. Målet är en skola som är öppen mot samhället och där föräldrarnas röst hörs.

Föräldrarådet vill stärka:

  • en positiv dialog mellan hemmet och skolan
  • kontakten mellan föräldrar
  • ett positivt förhållningssätt till skolan
  • relationskapitalet i skolan.
Föräldrarådet arbetar för att föräldrarna ska ställa sin kompetens och sitt engagemang till förfogande för skolan, till exempel i arbetsgrupper eller i olika aktiviteter i skolan. Föräldrarådet planerar att ordna möten, tematräffar, föredrag eller aktiviteter kring olika intressanta och aktuella frågor där föräldrarna dels kan lära känna skolan och dess lärare, dels få bättre kunskap i frågor av betydelse för barnen i skolan.
Föräldrarådet kallas till möten med styrelseordförande Ulf och rektor Nina en till två gånger per termin för att diskutera för skolan och hemmen angelägna frågor.
Micaelas tio tips (Hem och skola)
Se dem här

Föräldrarådsrepresentanter 2020/2021

Gripsholms förskola
Hanna Boström

Fredric Blommé-Sekund

F-klass-Leoparder

F-klass-Tigrar

Sara Grimlund

Michaela Hildebrand

Klass 1 – Björnar
Hanna Troeng
Björn Karlsson

Klass 1- Vargar
Linda Hietala-Arnesson
Gustav Orrvik

Klass 2 – Myror
Anne-Sophie Wallin
Carl Crafoord

Klass 2 – Nyckelpigor
Camilla Callenmark
Anders Runesson

Klass 3 – Ekorrar
Anna Åberg
Cathrine Ohlin

Klass 3 – Igelkottar
Maria Spens
Lars Gyrulf

Klass 4 – Järvar
Sina Granath
Östen Josefsson

Klass 4 – Lodjur
Katrin Aleby
Stellan Rydin

Klass 5 – Isbjörnar
Helena Hjertonsson
Maria Remén

Klass 5 – Pingviner
Anna Roos
Thomas Östholm

Klass 6 – Ugglor
Lars Lindgren
Anders Lindahl

Klass 6 – Örnar
Marika Lindarck
Gunnar Swedin

Klass 7A

Johan Blomgren

Klass 7B
Ida Östlund
Susan Westerberg

Johanna Piri

Klass 8A
Carin Öberg-Ebbesdotter
Mats Larsson-Hammarsten

Klass 8B
Cecilia Ödberg
Peter Asplund

Klass 9-B
Åsa Ottenäs
Eliot Freed

Klass 9-D
Ylva Lennmark
Marie Douhan-Seabra

Protokoll från Föräldrarådet

Föräldrarådsmöte 19 oktober 2020

Föräldrarådsmöte 19 november 2019

Föräldrarådsmöte 5 mars 2019

Föräldrarådsmöte 15 oktober 2018

Föräldrarådsmöte 3 maj 2018

Föräldrarådsmöte 13 februari 2018

Föräldrarådsmöte 7 november 2017

Föräldrarådsmöte 30 maj 2017

Föräldrarådsmöte 13 februari 2017

Föräldrarådsmöte 13 september 2016

Protokoll från Föräldrarådet – Arkiv

Föräldrarådsmöte 16 februari 2016

Föräldrarådsmöte 20 oktober 2015

Föräldrarådsmöte 21 april 2015

Föräldrarådsmöte 20 jan 2015

Föräldrarådsmöte 30 september 2014

Protokoll Föräldraråd 8 april 2014

Bilaga till protokoll: Nina i Kina sammanfattning

Bilaga till protokoll: Nina i Helsingfors sammanfattning

Protokoll Föräldraråd 15 januari 2014

Bilaga till protokoll Föräldraråd 15 januari 2014: Inriktning åk 7-9

Protokoll Föräldraråd 8 oktober 2013

Protokoll Föräldraråd 12 mars 2013

Protokoll Föräldraråd 31 januari 2013

Protokoll Föraldraråd 27 november 2012

Protokoll Föraldrarådet 11 september 2012

Protokoll Föraldraråd 8 maj 2012