Andreas Ryve

Andreas Ryve

Ryve - Science@mdh 9 MB

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola och vetenskaplig expert i

Västerås stad. Han är vidare forskare på Institutet för Framtidsstudier och har tidigare arbetat på

flera lärosäten, däribland University of Oxford. Hans forskningsintresse rör klassrumsundervisning i

matematik, läroböcker, storskalig kompetensutveckling av lärare och hur huvudmän kan

institutionalisera en skola på vetenskaplig grund.