Våra mentorer

Gripsholmsskolans mentorer

Arne Trageton

2008-10-30_Trageton_bok

Med bakgrunn i mitt forskningsprosjekt ”Tekstskaping på datamaskin” skrev jeg boken ”Å skrive seg til lesing” i 2003, oversatt til dansk, svensk og finsk. Siden skriving for 5-7 åringer er lettere enn lesing, og datorskriving er let- tere enn handskriving, vender denne pedagogikken den tradisjonelle lese- og skriveopplæring til skriv- og leslæring, og utsetter handskriving til åk 2. I Lgr 11 står elevens egen kunnskapsproduksjon i sentrum, med EU nøkkel- kompetansene Communication: Express yourself orally and written, og Digi- tal competense: produce, compose and publish multimodal texts. Å skrive på dator har blitt obligastorisk fra F-3.

På lærerkurs jeg hadde i Umeå kom øvningslærere fra Vasa og ble begeist- ra for pedagogikken. I samspel med rektor Nina Lidfors og professor Ria- Heilä Yllikallio startet og gjennomførte de prosjektet ”Intelligent på tangent” 2006-2009, inspirert av pedagogikken min. Boken til Yllikallio/Häggblom (2010) gir en sluttrapport, med både praktisk orientering, og oversikt over kandidat- og magistergrader.

Da Nina Lidfors startet Gripsholmskolen henvendte hun seg til meg for å få et startkurs på ”Att skriva sig till läsning” februar 2010 og erfaringsut- vekslingskurs mai 2010 for sine lærere sammen med Strängnäs kommun. Slik ble jeg mentor for Gripsholmskolan. Jeg besøkte skolen og gav gode råd om romorganisering og lærerrolle, og presiserte at i stedet for en dator pr elev var 1:2 halvparten så dyrt og ti ganger så bra (dialog i parskriving).
I 2011 møtte jeg en del av Gripsholmlærerne til samtale på ”Framtidens lärande” i Stockholm. I mars 2012 besøkte jeg Gripsholmskolan for praktisk veiledning, førelesing og videofilming i tre ulike klasser. To videoer ligger på nettsiden min www.arnetrageton.no (Video nr 39 og 40). Det var interes- sant å se hvordan dyktige Gripsholmlærere hadde utnyttet prinsippene mine på en selvstendig måte, tilpasset de ulike klasser og fysiske miljø. Ikke minst viser videoene fordelen med parskriving på datorene for muntlig og sosial kompetanse i tillegg til skriftlig kompetanseutvikling. Å studere og diskutere disse videoer for selvrefleksjon og forbedring kan være nyttig.

Hele tiden har jeg hatt diskusjoner og e-mailkontakt med rektor. Det er interessant å se hvordan hun ved hjelp av sine dyktige lærere forsøker å få finsk standard på skrive/leseopplæringen. I den nye revisjon av boken ”Att skriva sig till läsning” som kommer til sommeren, har jeg med gode eksemp- ler fra Gripsholmskolan og henvisning til videoene.

Lykke til med videre pedagogisk arbeid!

För mer information om Att skriva sig till läsning se Arne Tragetons sida här.

John Steinberg

imagesJohn Steinberg, fil dr, lärarfortbildare och författare bland annat till boken Hitta lärarnas guldstunder där lärare fråm Gripsholmsskolan har medverkat.

Som författare till en bok om “världens bästa fröken” är jag alltid på jakt efter intressanta skolkoncept, drivna skolledare och skickliga pedagoger.

När jag blev kontaktad att leda en del fortbildning på den nystartade Grips- holmsskolan blev jag nyfiken. Extra nyfiken blev jag eftersom min sambo, Åsa Sourander, har jobbat som klasslärare i finlandssvenska skolor i Karleby under 20 år och dessutom arbetat på Åbo Akademi i Vasa som lärarfortbilda- re. Går det att överföra idéer från den finska skolan till den svenska skolan?

Visst gör det det. Och det vi ser på Gripsholmsskolan är en tydlig fokus på ledarskap och struktur i en varm och välkomnande miljö. Det är den kom- binationen som alla bra pedagoger har. Eleverna vet detta redan. Hur ska en god lärare vara? “Snäll och sträng.” Det är i balansen mellan omsorg och krav som man ser framgångsrika lärare och framgångsrika skolor jobbar.

Mitt bidrag är att stödja skolans strävan att skapa en reflektionskultur. Hur gör vi? Varför gör vi det? Leder det till resultatet vi vill ha? Vad kan göras annorlunda och bättre? Hur kan vi ännu bättre ta vara på varandras kompetenser?

För mer information om John Steinberg besök hans hemsida här.

Renata Chlumska

RenataSom professionell äventyrare handlar det inte enbart om att vara en skicklig paddlare, klättrare eller cyklist utan det är betydligt fler parametrar som avgör om man kommer lyckas. Expeditioner är ofta stora investeringar som inte bara skall förberedas, planeras och genomföras utan även förvaltas när man väl är på hemmaplan igen. Detta gör jag genom att, både före och efter ett projekt, bland annat hålla föredrag. Något som fortfarande överraskar, efter snart 15 år av föreläsande, är hur översättningsbara de erfarenheter jag skaffat mig genom olika expeditioner är till andra områden och arenor.

Jag har föreläst för lärare och elever i grundskolan, gymnasiet, högskolan och på universitet. När jag möter publiken lägger jag ofta extra fokus på hur viktigt det är att våga ha drömmar och våga sätta mål. Att tro på sig själv, ta eget ansvar, våga möta motstånd och utmana sig själv. Egenskaper och styrkor som inte sitter benmusklerna, men som man likväl måste träna på.

Heartware helt enkelt.

När jag blev kontaktad av Gripsholmsskolan och fick Heartware beskrivet för mig såg jag tydliga kopplingar till det jag brukar förmedla. Att sätta en rubrik på en grupp med ”egenskaper” som är avgörande för hur vi lyckas, och i det yttersta mår, är ett första steg, och jag ser det som en utmaning och spännande att få vara en del av arbetet med Heartware och utveckla det vidare.

Det är säkert inte korrekt att ranka olika ämnen, som till exempel historia, geografi och religion. Samtliga är lika viktiga. Men det är min bestämda uppfattning att även om ovan ämnen och många fler är nödvändiga, så är Heartware avgörande för hur vi mår och presterar. För mig är det en själv- klarhet att Heartware borde vara ett av de ämnen som prioriteras högst, ihop med idrottsämnet, för att börja bygga och träna upp en stark mental och fysisk grund, vilken skall börja tjäna individen tidigt och genom resten av livet. Jag har vid flera tillfällen träffat elever och lärare, både på plats på skolan och via Skype. När jag träffar barnen är det tydligt att de tycker att det jag berättar om är spännande och häftigt och jag har deras fulla uppmärksamhet och nyfikenhet. Att prata om att våga drömma, tro på sig själv, uppförsbackar, jobbiga och tråkiga dagar, svårigheter och göra det utifrån mina äventyr, känner jag har fungerat väldigt bra. Mount Everest både fängslar och fascinerar och att ett barn får träffa någon som faktiskt stått på toppen av världens högsta berg och som tittar barnet i ögonen och säger ”Du kan också om du vill, vågar och är beredd att jobba hårt”, påverkar verkligen och gör skillnad. Tänk om alla barn fick höra det när de är sex år!

Heartware är ett fantastiskt ämne för att hjälpa barn att inse vilken enorm potential de besitter och träna dem i att upptäcka och använda den.

För mer information om Renata besök hennes hemsida här.

Johan Holmsäter

unnamed

Johan Holmsäter är initiativtagaren och eldsjälen som 1978 startade Friskis & Svettis-rörelsen. Genom ett målinriktat arbete skapades det första Friskishuset där det nystartade Friskis & Svettis fick sin hemvist. Johans dröm var att verksamheten skulle fungera som en brygga mellan sjuk- och friskvård där var och en kan hitta sin form av aktiviteter för bättre hälsa. En ambition som har fallit väl ut. Friskis & Svettis har idag cirka 443 000 medlemmar i 155 ideella föreningar med visionen att medlemmarna ska bli glada av och längta till träningen. En kombination som stärker både kropp och själ.

Johan Holmsäter är utbildad i Sportmedicin vid fakulteten för Hygien & Präventivmedicin vid Universitetet och Tekniska högskolan i Zurich, Schweiz. Johan har även varit 14 år som Hälsokrönikör i Dagens Industri samt även i Tidningen Chef under 10 av dem. Johan har tre barn, Lins 31, Hampus 29 samt Julia 24. Johan driver idag sitt företag Liv & Lust AB.

Johan har tagit emot flera priser för sitt engagerade arbete, bl.a. Dagens nyheters kulturpris, Guldkängan, med motiveringen: ”Johan Holmsäter är en eldsjäl som fått tusentals Stockholmare att inse att motionsgymnastik kan vara rolig, lekfull och fri från tvång: Unga och gamla, tjocka och smäckra har han lärt sin lustfyllda metod att bygga en sundare och gladare kropp.”

Johan kommer i första hand att vara mentor för skolans personal. Han kommer att ha kontakt med elever och föräldrar i ett lite senare skede.

Vill Ni läsa mer om Johan kan Ni göra det här.

 

Andreas Ryve

Ryve - Science@mdh 9 MB

Andreas Ryve är professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola och vetenskaplig expert i

Västerås stad. Han är vidare forskare på Institutet för Framtidsstudier och har tidigare arbetat på

flera lärosäten, däribland University of Oxford. Hans forskningsintresse rör klassrumsundervisning i

matematik, läroböcker, storskalig kompetensutveckling av lärare och hur huvudmän kan institutionalisera en skola på vetenskaplig grund.