Blanketter

Blanketter

BlanketterFör föräldrar

Ansökan om skolskjuts

Elever som är i behov av skolskjuts pga funktionsnedsättning

Ansökan om/uppsägning av fritidsplats:  Blanketten lämnas ifylld på skolans Kansli eller postas till: Gripsholmsskolan Box 5, 64721 Mariefred

Välkomstsamtal

Läsguide till föräldrarna

Läseprotokoll

Ansökan om undervisning i modersmål/hemspråk

Uppsägning av undervisning i modersmål/hemspråk

Svenska som andraspråk

Specialkost

Anmälningsblankett sommarskola

Uppsägning av elevplats på Gripsholmsskolan

Byte av klass

Specialundervisning

Pedagogisk kartläggning (PKUB)

Arbetsgång extra anpassningar och särskilt stöd

Arbetsgång stödinsatser

Beslut om särskild undervisningsgrupp

Beslut om åtgärdsprogram

Blankett GHS utredning av elevs behov av och beslut om särskilt stöd

Blankett GHS Återgärdsprogram uppdaterad -19

Dokumentation av extra anpassningar

Läs- och skrivutredning, bilaga till remiss

Pedagogisk kartläggning GHS

Samtycke medveten motorisk träning

Samtycke för läs- och skrivutredning

Samtycke till logopedkontakt

SNAP-IV_26

För elever

Byte av Språkval

Byte mellan moderna språk

Datoreden (avtal mellan skolan och elever i åk 6 och uppåt)

Personligt utlägg vid PRAO

Inför utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalsblankett A

Utvecklingssamtalsblankett B

Utvecklingssamtalsblankett C

För arbetstagare/vikarier/studenter

Praoelever

Nyanställda

Ledighetsansökan – personal

Tystnadsplikt

Tidrapport – Vikarier

Skriftlig varning

Redovisning av komptid (lärare)

Anmälan om hög frånvaro

Ansökan om tjänst- eller föräldraledighet

Incidentrapport

Rapportering av personskada

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara