Text från Strängnäspolisens Facebooksida gällande trafiksituationen vid Gripsholmsskolan

21 okt, 2020