Om elevfrånvaro på Gripsholmsskolan

14 okt, 2021

Gripsholmsskolan har – då rutinen efterfrågats – uppgivit till Skolinspektionen att skolan fyra gånger under skolåret, inför höst-, jul-, sport- och sommarlov informerar huvudmannen och kommunen om alla elever vars frånvaro överstiger 30 %. Härutöver har Gripsholmsskolan som rutin att göra orosanmälningar på alla elever vars frånvaro överstiger 50 %. Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.