Fortsatt distansundervisning i åk 6-9 torsdag-fredag 27-28 jan

26 jan, 2022


På grund av fortsatt hög smittspridning har vi fortsatt distansundervisning i åk 6-9 torsdag-fredag 27-28 jan.
Åk 2 Vargar återgår till skolgång på plats på skolan under torsdag-fredag denna vecka.
Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se