Elevrådsmöten tisdagen den 29 sept enligt följande

22 sep, 2015

Lilla rådet åk F-2 kl 8.15-9
Elevkåren åk 6-8 kl 9-9.45
Stora rådet åk 3-5 kl 9.45-10.30
Alla möten hålls i Sjöglimten, väl mött hälsar rektor Nina