Covid 19 från den 9 februari 2022

6 feb, 2022

Från den 9 februari 2022 – då restriktionerna lyfts bort – ska Covid 19 betraktas på liknande sätt som influensa. Därmed kommer skolan att bedriva sin verksamhet på liknande sätt som innan pandemin bröt ut och vårdnadshavare samt personal fattar egna beslut – baserade på sunt förnuft – om frånvaro/närvaro på skolan i händelse av sjukdom.  Myndighetsrekommendation från den 9 feb: ”Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symptom som kan vara Covid 19″. Folkhälsomyndigheten hemställer 3 feb till regeringen om att omklassificera Covid 19 från allmän- och samhällsfarlig sjukdom till allmänpliktig, detta kräver beslut av riksdag och regering. Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmssklan.se tack.