Beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 6, den 8-14 februari

4 feb, 2021

Huvudmannen och rektor på Gripsholmsskolan har fattat beslut om viss distansundervisning i åk (6)7-9 under vecka 6 enligt följande:

Åk 6 tillbaka helt måndag-fredag.

Åk 9 tillbaka måndag-tisdag, torsdag-fredag. Inga praktiska ämnen på onsdagar, därför distansundervisning denna dag.

Åk 8 tillbaka måndag-onsdag, torsdag-fredag distansundervisning.

Åk 7 tillbaka onsdag-fredag, måndag-tisdag distansundervisning.


Vi vill med detta beslut fortsätta försöka hålla smittspridningen nere på Gripsholmsskolan. Vi återkommer med ett nytt, definitivt beslut inför vecka 7. Vid frågor vänligen vänd er till rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se tack.