Beslut om hemundervisning torsdag-fredag

2 feb, 2022

Huvudmannen och rektor har fattat beslut om hemundervisning för eleverna i åk 5 Lodjur, åk 5 Järvar,  åk 4 Ekorrar  samt åk 2 Björnar under tiden torsdag 3 feb – fredag 4 feb 2022 på grund av flera bekräftade covid 19 fall i klasserna. Länk för lunchlåda och ytterligare information från lärarna kommer på Schoolsoft. Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på nina@gripsholmsskolan.se tack.