Utvecklingssamtal v 12-13-15

14 mar, 2021


På grund av den rådande situationen på Gripsholmsskolan med anledning av Covid 19 kommer digitala utvecklingssamtal med elever och föräldrar att hållas enbart där behov finns i åk F-9 under veckorna 12-13-15. Matriserna kommer att vara öppna på Schoolsoft under veckorna 12-13-15 och där kan elever och föräldrar ta del av elevernas kunskapsutveckling sedan det senaste utvecklingssamtalet som hölls i november 2020. Vid frågor vänligen kontakta rektor Nina på adressen nina@gripsholmsskolan.se