Trädvård

10 mar, 2020

Under V.12-13 kommer trädvård att utföras i allén som går
förbi bostadsrättsföreningen fram till Gripsholmsskolan.
Detta medför att det kan vara begränsad
framkomlighet under perioder.