Information inför skolstart, Covid-19

15 aug, 2022

I folkhälsomyndighetens information till skolverksamheter inför skolstart kan man läsa följande:

Stanna hemma om du är sjuk

Alla har ett ansvar att skydda sig själva och andra mot covid-19. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber och hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19. Det gäller även efter ett negativt självtest. Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när de har blivit friska och har ett gott allmäntillstånd. Vissa symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.”

Mer information finns via följande länk:

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten