Slottsförvaltningen informerar

18 aug, 2023

Fredag 18 aug pågår ett evenemang på slottet där bl.a kungafamiljen medverkar.

Detta medför bl.a ett större säkerhetspådrag med poliser på plats redan under dagtid och med begränsad framkomlighet i trafiken från kl 16 framåt.