Skolskjutsarna mellan Stallarholmen och Mariefred fortsätter ta alternativ väg vecka 51

18 dec, 2019

Trafikverket trodde tidigare att väg 980 skulle vara lagad i mitten av denna vecka. Prognosen nu är att vägen öppnar först i slutet av veckan.

Bussarna går som tidigare den alternativa vägen via Malmby och Läggesta.

Även den nya linjen 638 går den alternativa vägen, men trafikerar Västeräng och Slottsbrinken i båda riktningarna vissa turer (se tidtabellen).

Busstider och trafikinformation hittar du på  https://sormlandstrafiken.se/sv/res-med-oss/trafikinfo/