Skolskjuts mellan Stallarholmen och Mariefred

2 jan, 2020

Information från kommunen:

Skolskjutsar utförda med linjetrafiken på väg 980 mellan Stallarholmen och Mariefred kommer från vårterminsstarten 2020 att återgå till normal busstidtabell.

Trafikverket har meddelat att den provisoriska vägen förbi vägskadan på väg 980 är klar och kan användas. Bergkvarabuss har meddelat att den provisoriska vägen är möjlig att trafikera med bussar. Det innebär att skolskjutsar som utförs med linjetrafiken återgår till gällande busstidtabell och bussarna kör de vanliga vägarna dvs väg 980 mellan Stallarholmen och Mariefred. De alternativa busslösningarna upphör därmed.