Skolskjuts med taxi på avslutningsdagen

21 maj, 2019

Ni som är beviljade skolskjuts med taxi och är i behov av detta på avslutningsdagen den 14 juni meddela det snarast, dock sedan den 27 maj, till info@gripsholmsskolan.se för att få skolskjuts med taxi denna dag.