Skolans parkering avstängd

28 sep, 2014

På uppdrag av Statens Fastighetsverk kommer markarbeten att göras vid Maltkvarnen intill Gripsholmsskolan dvs nära Norra Flygeln och skolans parkering. Arbetet körs igång måndag 29 september och beräknas pågå t.o.m. november. Ingen får vistas inom arbetsområdet eller invid arbetsmaskiner. Vi hänvisar till slottets stora parkering så länge arbetet pågår.