Skolan bildar ett trivselråd!

3 mar, 2017

Hej!

Den här veckan har eleverna bl.a. jobbat med kropp och hälsa, stenåldern, vinklar och avbildat världens mest mytomspunna konstverk, Mona Lisa. Det har varit en fartfylld vecka. I samråd med rektorn så kommer Trivsam skola teamet att bilda ett trivselråd på skolan med representanter ur skolans samtliga klasser. De kallas trivselvärdar och kommer att hålla ett extra öga på klassen och på klasskamraterna för att hjälpa till att upprätthålla ett gott klimat. Det handlar inte om att vara utsända spioner, snarare kompisar som uppmärksammar andra elever i klassen som är ledsna, ensamma eller utfrysta. Trivselvärdarna kommer varje vecka att fylla i trivselblanketter som kommer att utgöra underlag till trivselrådets möten med elevrepresentanterna. Under vårterminen kommer trivselvärdarna att gå på sammanlagt tre möten, där vi går igenom hur det sociala klimatet ser ut i de olika klasserna. Trivselrådet blir Trivsam skola teamets förlängda arm och vi ser med spänning fram emot hur detta arbete kan främja arbetet för skoltrivseln och utvecklas på bästa sätt. Charlie och Amanda blev utlottade att ansvara för Hjortarnas trivsel. Jag önskar dem lycka till med deras viktiga uppdrag!

 

Trevlig helg!

Mvh Staffan