Gripsholmsskolans Elevråd

10 okt, 2016

Lilla rådet åk F-3 kallas till möte tisdag 18 okt kl 8.30-9.15 i biblioteket.
Stora rådet åk 4-6 kallas till möte tisdag 25 okt kl 9.30-10.15 i biblioteket.