Protokoll från Elevrådens möten den 21 nov

21 nov, 2014

Tack för tre fantastiska Elevrådsmöten idag – vilka kloka, ödmjuka, energiska, kreativa, artiga och härliga elever vi har på vår skola, tack allesammans! Läs mötesprotokollen här, Lilla ElevrådetStora Elevrådet Elevkåren. Hälsningar från rektor Nina