Motoriska tester och sinnen

9 okt, 2015

Hej!

Den här veckan fick eleverna testa sina motoriska färdigheter genom en rad olika övningar inne i gymnastiksalen. För att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt i skolan så behöver vi känna till deras motoriska färdigheter. Då en elev upplever svårigheter i ett ämne så visar det sig ofta att det är motoriken som behöver stärkas på ett eller annat sätt.

I NO har eleverna lärt sig mera om hörsel- och synsinnet. Vi har tittat på filmer, luktat på kryddor, analyserat bilder med synvillor och gjort uppgifter i anslutning till temat. Eleverna har också jobbat väldigt flitigt med boken om mig själv den här veckan och vi börjar vara inne på följande steg,  språkgranskningen. Eleverna förväntas ha en god stavning genom hela texten och ha stenkoll på väsentliga skrivregler, som stor begynnelsebokstav och punkt efter avslutad mening. Vi skriver mycket på datorn och eleverna blir allt bättre på stavningen för var dag som går. Diktamen har antagligen gjort sitt också och då tränar eleverna dessutom en stabil handstil.

I nästa vecka fortsätter vi bl.a. med flera sinnen och jobbar vidare i boken om mig själv. Vi kommer också att göra en del tester i matematik för att kontrollera hur väl eleverna automatiserat sin huvudräkning. Vi går mot höstlov, men vi har ännu lite kvar!

 

Trevlig helg!

Mvh Staffan

 

IMG_3502 IMG_3505

Eleverna gör olika motorikövningar i gymnastiksalen.

1 3

Eleverna luktar på olika kryddor och gissar vilka de är.

4 5 6

Eleverna tittar på filmer om smak- och synsinnet och jobbar med vokaler i grammatikboken.

7 8

Det är inte alltid lätt att se två bilder i en och samma bild. Några elever lyckades i alla fall se den unga damen och den gamla gumman i bild 3 🙂