Mopeder och mopedbilar

21 maj, 2020

Hej alla ni elever och föräldrar till elever som kör moped eller mopedbil till skolan.

Vi blir kontaktade från olika håll om både moped-parkering, om stöldrisk och om trafiksäkerheten för våra mopedister.

På förra veckans BRÅ-möte lyfte polisen den olycksrisk som finns när eleverna väljer att parkera sina mopeder/mopedbilar på den lilla infarten från landsvägen vid Campus. Platsen är inte en parkeringsplats och inte planerad för skolans mopeder. Mariefredborna har också varit i kontakt med skolan/trafikrådet med oro för att en olycka ska ske när mopederna korsar landsvägen vid Campus.

Polisen meddelade att de under våren kommer att hålla extra öga på mopeder och mopedisternas trafikbeteende, för att skapa trygghet i trafiken.

Vi har tyvärr också haft en första mopedstöld vid infarten till Campus denna vecka. Mopeder och mopedbilar står väldigt lättillgängliga för tjuvar då elever ställt dem nära landsvägen. Skolan har utrymme för moped/mopedbil-parkering på stora slottsparkeringen (längs vardera långsidan, närmast skolan). Vi hänvisar alla mopedister att parkera sina fordon på slottsparkeringen där säkerheten är större.

Vi önskar att ni vårdnadshavare stöder oss i detta.

Med vänlig hälsning från skolans rektorsgrupp